Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kommentar kring ändrade regler för AP-fonderna

Pressmeddelande - 27 juni, 2018
Greenpeace välkomnar att regeringen beslutat om förslag till nya placeringsregler för Första till Fjärde AP-fonderna som betonar att fondernas investeringar ska bidra till att främja en hållbar utveckling. Det är i linje med en ny enkät som Greenpeace genomfört som visar att sju partier vill att AP-fonderna ska flyttas från fossil verksamhet till långsiktigt hållbara lösningar

Enligt klimatavtalet från Paris 2015 har världens länder slagit fast att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 C och att ”finansiella flöden ska göras förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp”. Greenpeace rapport ”Staten, kapitalet och oljan” visar emellertid att Första till Fjärde AP-fonderna under 2017 investerade flera miljarder kronor i 43 av de 100 största fossila utsläpparna i världen.

– Det är välkommet att regeringen tydliggör att AP-fonderna ska främja en hållbar utveckling. Att finanssektorn flyttar pengar från kol, olja och gas till långsiktigt hållbara lösningar är centralt för att uppnå globala klimatmål. Statliga pensionsfonder har både en möjlighet och ett ansvar att ta täten i den nödvändiga omställningen bort från fossila bränslen, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor på Greenpeace.

Även om förslaget är ett steg i rätt riktning är det oklart om det är tillräckligt skarpt för att tvinga AP-fonderna att endast investera klimatvänligt och i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Niklas Ekvall, vd vid Fjärde AP-fonden säger till Dagens industri att ”i stora delar kan man säga att den lagtext som skrivs är en beskrivning av hur AP-fonderna jobbar med hållbarhet idag.”

– Om inte de nya reglerna innebär att AP-fonderna flyttar investeringarna från de fossila bolag som släpper ut allra mest behöver riksdagen ytterligare skärpa regeringens förslag i den kommande behandlingen, där ett förbud mot fossila investeringar inte ska uteslutas, säger Rolf Lindahl.

Enligt en ny enkät utförd av Greenpeace ställer sig sju av nio partier, inklusive Feministiskt initiativ, bakom att AP-fondernas investeringar ska vara i linje med Parisavtalet och flyttas från fossil verksamhet till långsiktigt hållbara lösningar.

– Det är glädjande att det nu finns en tydlig och klar blocköverskridande majoritet i riksdagen för att det fossila ska ut från våra statliga pensionsfonder. Vi förväntar oss att detta också avspeglas i det beslut som riksdagen ska fatta senare i år samt att fonderna också lever upp till detta krav från riksdagens partier, säger Rolf Lindahl.

Läs mer:

Greenpeace enkät kommer att publiceras inom kort

Länk: Greenpeace rapport “Staten, kapitalet och oljan”


Kontaktperson:

Rolf Lindahl, ansavrig för klimatfrågor på Greenpeace
070-397 58 70