Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svensk skog tillhör det skogsområde som lagrar mest kol i världen

Pressmeddelande - 3 juli, 2018
Idag lanserar Greenpeace International en forskningssammanställning som visar att det norra skogsbältet där de svenska skogarna ingår lagrar mer kol än Amazonas. Det norra skogsbältet som sträcker sig från Ryssland via Finland till Sverige och Kanada utgör jordens största kol-lager på land och binder därmed mest växthusgaser i världen, visar Greenpeace nya rapport.

– Världens länder behöver skydda mer skog i det norra skogsbältet om vi ska nå de klimatmål vi ålagt oss i och med Parisavtalet. Att avverka vår sista gammelskog och samtidigt tro att vi kan värna om klimatet är en omöjlighet, säger Lina Burnelius, skogsansvarig på Greenpeace.

Enligt Greenpeace senaste rapport “The Impacts of Industrial Logging in The Great Northern Forest” är forskarna överens: En skog som får leva och dö av sig själv är det bästa för klimatet!

– Skogsbolag stoltserar gärna med att de genom sina snabbväxande trädplanteringar binder koldioxid. Vad de däremot inte berättar är dessa plantager kräver att de först måste hugga ner gammelskog. Skog som lagrat kol i tusentals år.Att avverka gammelskog förbättrar inte, utan förvärrar klimatkrisen, säger Lina Burnelius.

Resultatet av skogsbolagens avverkningar blir oftast kortlivade engångsprodukter. Take away-muggar, pappersservetter och kartonger är bara några exempel på hur gemene man möter gammelskogen till vardags. Lina Burnelius fortsätter:

– I Sverige pratar industrin idag om vår skog som det “gröna guldet”. Skogsindustrier försöker lura konsumenter med att gammelskog går att ersätta med trädplantager av samma trädart. Men gammelskogen innehåller viktiga kol-lager. Om vi vill få den globala uppvärmningen att stanna under två grader behöver gammelskogen få stå kvar. Dessutom kan skogsbolagens trädodlingar aldrig ersätta en gammelskogs biologiska mångfald.

Greenpeace yrkar nu på ett ökat skydd för jordens andra lunga, det norra skogsbältet.

- Rapporten visar tydligt att våra krav har stöd; det finns ett akut behov av att skydda den återstående gamla skogen i det norra skogsbältet. Istället för att avverka dessa skogar behöver vi snarast restaurera och förstora de små öar av gammelskog vi har kvar, säger Lina Burnelius.

- Vi kräver att berörda regeringar, inte minst Sveriges, samt verksamma skogsbolag erkänner värdet av det norra skogsbältet och behandlar det därefter, avslutar Lina Burnelius.

Läs mer i bifogad rapport.


Kontakt:
Ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige
Lina Burnelius

+46 (0)72 214 43 60

Kommunikatör, Greenpeace Sverige
Fanny Jönsson

+46 (0)70 283 30 36

Taggar