Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Extrema väderhändelser listade av Greenpeace

Pressmeddelande - 3 februari, 1995
Översvämningarna i Holland och övriga Nordeuropa - är de en följd av en ökande växthuseffekt? Och är den i så fall orsakad av människans utsläpp av växthusgaser? Frågorna ställs av många i dessa dagar, men ingen är beredd att ge ett klart "ja" som svar.
Däremot, anser Greenpeace, finns det tydliga tecken på att de extrema väderhändelserna blivit vanligare. Det är hög tid att ställa frågan: vad gör vi åt människans klimatpåverkan?

1990 förutspådde FNs klimatforskarpanel IPCC att vi skulle få bevittna extrema klimatrelaterade händelser om ett tiotal år eller mer: svår torka, missväxt, skogsbränder, stormar, skyfall, översvämningar, skadeinsektsangrepp, etc. Greenpeace har gjort en sammanställning av sådana händelser från år 1990 och framåt. Den visar att det som klimatforskarna förväntade sig skulle hända i framtiden, det händer redan i dag. Tydliga tecken på en begynnande klimatförändring. Klart är också, enligt IPCC, att människans utsläpp bidrar till en tilltagande växthuseffekt. Greenpeace fakta kring extrema väderhändelser finns i en databas i Australien, som ständigt uppdateras. Sommaren 1994 publicerades fyra års händelser i en "klimatkatalog", The Climate Time Bomb.

Uppgifterna är hämtade från nyhetsmedia, forskarvärlden och affärsvärlden. Den senare blir alltmer berörd av klimatförändringarna. Försäkringsbolagen drabbas av stora kostnader och börjar på allvar räkna med växthuseffekten. Jordbruket drabbas; ett exempel är Australiens försämrade ekonomi på grund av flerårig torka. Näst i tur står fossilbränsleindustrin (olja, kol och s k naturgas), som kan komma att få betala för de klimatskador den orsakar.

Vid ett möte i Berlin i slutet av mars träffas de länder som undertecknade den s k klimatkonventionen vid FNs miljömöte i Rio 1992. Där finns förutsättningarna för att skapa ett avtal om minskade utsläpp av växthusgaser.