Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Finansanalytiker varnar investerare: tiden snart ute för fossilbränsleföretag

Pressmeddelande - 2 november, 1994
"Klimatförändringar utgör ett betydande långsiktigt hot mot fossilbränsleindustrin (d v s kol-, olje- och gasbolagen). Investerare bör undvika alltför stora långsiktiga investeringar i fossilbränsleindustrin, innan dessa risker avspeglat sig i kurserna". Det råder en rapport*, som det oberoende analysinstitutet Delphi-gruppen gjort på uppdrag av Greenpeace.
Delphi-gruppens rapport hävdar att det bara är en tidsfråga innan den internationella oron över klimatförändringarna kommer att tvinga regeringarna att ta till handfasta politiska medel som t ex koldioxidavgifter och aktiva åtgärder för att främja solenergi på fossilbränslenas bekostnad.

Det är inte enbart konkurrensförhållandena som kan komma att förändras i en för fossilbränslena ofördelaktig riktning; det kan också bli fråga om enorma skadeståndskrav för dessa industriers giftutsläpp och - inte minst - klimatpåverkan. - De skandalartade förhållandena inom rysk oljeutvinning - påtalade av Greenpeace redan för tre år sedan, och nyligen aktualiserade genom det gigantiska utsläppet - visar tydligt vilka problem fossilbränsleindustrin snart kan få på grund av sin stora negativa miljöpåverkan, kommenterar Anne Pyrstöjärvi, ekonom på Greenpeace Sverige. Detsamma gör Exxons enorma skadestånd för olyckan med Exxon Valdez - upp till 10 miljarder dollar.

- De oroande tecknen på en annalkande oöverskådlig klimatförändring, orsakad av samma industri, gör inte de ekonomiska framtidsutsikterna bättre, säger Anne Pyrstöjärvi.

Delphi-rapporten jämför fossilbränsleindustrins framtidsutsikter med tobaksindustrins. Anklagelserna mot den senare för kartellverksamhet och vilseledande av konsumenter kan komma att upprepas - men då gälla fossilindustrins intensiva lobbying för att förhindra åtgärder mot klimatförändringarna.

"Konsekvenserna av att bli ekonomiskt ansvarig för en del av den skada som klimatförändringen orsakar kan bli förödande för fossilbränsleindustrin", skriver Delphi-gruppen. Den som investerar i fossilbränsleindustrin riskerar att förlora sina pengar - antingen som en följd av enstaka miljökatastrofer med åtföljande panik och drastiska politiska åtgärder, eller som en följd av en stadig kursnedgång, sedan marknaden insett riskerna med klimatförändringarna.

- Det är självklart att aktiemarknaden ska ha tillgång till fullständig information om de investeringsalternativ som finns, säger Anne Pyrstöjärvi. Nu har ett ansett engelskt analysinstitut visat placerarna att det är hög tid att styra bort från fossilbränsleföretagen - till förmån för framtidens uthålliga energialternativ.

* Rapporten "Long term Financial Risks to the Carbon Fuel Industry from Climate Change" är skriven av Mark Mansley på Delphi Group. Mansley, tidigare chefsanalytiker hos bl a Chase Investment Bank.