Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace-aktion mot ny nordisk kärnkraft - aktivister bordar fartyg och varnar Sverige för att upprepa Finlands misstag

Pressmeddelande - 16 november, 2009
Sex aktivister från Greenpeacefartyget Arctic Sunrise bordade idag kl. 15.20 fraktfartyget Happy Ranger i Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland. Happy Ranger har bytt kurs och anropat danska flottan för assistans. Fartyget fraktar centrala komponenter från den franska kärnkraftskoncernen AREVA och är på väg till kärnreaktorn Olkiluoto 3 som just nu konstrueras i Finland.

Två grupper av aktivister från Greenpeace fartyg Arctic Sunrise har bordat fraktfartyget Happy Ranger och sammalagt finns nu åtta aktivister ombord. Fartyget fraktar centrala komponenter från den franska kärnkraftskoncernen AREVA och på väg till kärnreaktorn Olkiluoto 3 som just nu konstrueras i Finland.

Greenpeace genomför aktionen för att protestera mot kärnraftsbygget som har oacceptabla säkerhetsbrister, underminerat klimatåtgärder och dragit på sig enorma merkostnader. Greenpeace kräver att den finska regeringen stoppar bygget av Olkiluoto 3 och uppmanar Sverige och alla andra länder som överväger ny kärnkraft att inte upprepa Finlands kärnkraftsmisstag.

- Det kommer en punkt då man måste sluta bränna pengar och erkänna att det var en dålig idé från början. Det enda rimliga är att avsluta bygget som skulle bli Finlands femte reaktor. Både Finland och Sverige måste avsluta kärnkraftskapitlet och istället investera i ett hållbart energisystem, säger Ludvig Tillman.

Greenpeace har granskat Olkiluoto-projektet från starten och sett hur bygget successivt blivit ett fiasko. Därför vill vi nu varna Sveriges folkvalda och svensk industri för att upprepa Finlands misstag. Olkiluoto 3 har totalt misslyckats att leverera det som kärnkraftslobbyn dyrt och heligt lovade inför riksdagsbeslutet. En genomgång punkt för punkt hittar ni här. http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/loeftena-finlands-nya-reaktor-i.pdf

När finska riksdagen beslutade att bygga reaktorn 2002 beräknades Olkiluoto 3 kosta totalt 25 miljarder kronor. Nu beräknas slutnotan gå på minst 55 miljarder kronor. I år skulle kärnkraftverket vara färdigbyggt. Men idag uppskattas bygget vara färdigt tidigast 2012 och leveranserna av el komma igång tidigast 2013 eller 2014.

- Olkiluoto 3 är ett skräckexempel på vad som kan hända när våra folkvalda låter sig vilseledas av en välorganiserad industrilobby. De effektivaste klimatåtgärderna har tryckts undan och ekonomiskt är de stora förlorarna Finlands skattebetalare. Det är hög tid att stoppa det här katastrofbygget och sluta planera för mer kärnkraft i Finland, Sverige och övriga världen, säger Ludvig Tillman.

Reaktorn Olkiluoto 3 beställdes 2003 av konsortiet Industrins kraft AB, TVO, med Fortum, Stora Enso och UPM Kymmene som stora ägare. Projektet såldes in hos den finska riksdagen som lösningen på Finlands problem att minska sina kolidioxidutsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet och möjliggöra stängandet av fossila kraftverk.

I verkligheten har reaktorbygget inneburit att landet missat sina Kyotoåtaganden och samma företag som äger reaktorn planerar nu även att bygga nya fossileldade kraftverk. Anledningen är att beslutet att bygga ny kärnkraft fått planerade investeringar i förnybar energi och energieffektivisering att helt stanna av i Finland. Revisionsföretaget Ernst & Young rankar numera Finland, trots enorm potential, som det tredje minst attraktiva landet för investeringar in förnybar energi och det minst attraktiva för investeringar i vindkraft.

- Erfarenheterna från Finland visar att kärnkraft inte bidrar till att lösa klimatkrisen. Tvärt om slår investeringar ny kärnkraft undan benen för förnybar energi och energieffektiviseringar, teknik som bevisligen kan leverera ett effektivt och klimatsmart energisystem, säger Ludvig Tillman.

Greenpeace har i rapporten Nordiskt energiscenario (länk nedan) visat hur de nordiska länderna kan minska sina utsläpp av växthusgaser tillräckligt mycket för att klara det kritiska tvågradersmålet och samtidigt fasa ut kärnkraften innan 2030.

För mer information kontakta:

Ludvig Tillman, Greenpeace talesperson i energi- och klimatfrågor, ombord på Arctic Sunrise, 070 271 64 37, sat: +31 207 122 616, +870 764 596 089.
Lauri Myllyvirta, Greenpeace talesperson och en av aktivisterna ombord på Happy Ranger. sat. +88 165 141 93 68
Martina Krüger, Greenpeace koordinator i energi- och klimatfrågor, 070 550 29 13
, Greenpeace pressekreterare, 070 608 74 83

Bilder och Video från aktionen
Jason White, +45 602 183 24

Bilder och video kommer publiceras här

Länkar:

Faktablad – Löften och verklighet i Olkiluoto 3


Ernst & Young – Renewable Energy Country Attractiveness


Greenpeace: Summary, The Economics of Nuclear Power


Ett Nordiskt Energiscenario


Citi Group sågar ny kärnkraft – ekonomin säger nej


Greenpeace globala energiscenario visar hur vi kan rädda klimatet utan kärnkraft

Ämnen
Taggar