Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace anmäler OKQ8 för falsk marknadsföring

Pressmeddelande - 23 oktober, 2007
Samtidigt som Greenpeace fortsätter att dokumentera systematisk regnskogsskövling på plats i Indonesien, anmäler organisationen idag OKQ8 till Konsumentombudsmannen för vilseledande reklam kring palmoljebränslet Diesel Eco20. ”En grön världsnyhet”, ”miljödieseln som alla tjänar på” står det i broschyren som nyligen skickats ut till OKQ8:s medlemmar. Vidare hänvisas till företagets hemsida där det bland annat står att bränslet är ”bra för klimatet”.

OKQ8:s medlemsfolder som beskriver palmoljedieseln eco20 som "en grön världsnyhet"

- Reklamen för Eco20 är ett tydligt exempel på att miljöargument lyfts fram för en produkt som snarast riskerar att skada miljön. 80 procent är ju fortfarande fossil diesel. Och för de resterande 20 procenten som främst består av palmolja finns det ett flertal forskningsrapporter som visar på palmoljans koppling till regnskogsskövling och utsläpp av växthusgaser, säger Kathleen McCaughey.

OKQ8 har skjutit upp lanseringen av palmoljedieseln, men företaget har inte uppgett att det tänker avstå från att använda palmolja som råvara i sin diesel framöver.

Greenpeace kampanjmedarbetare, Frode Pleym, befinner sig för tillfället på Sumatra för att dokumentera den omfattande förstörelse av Sydostasiens skogar som sker för att ge plats åt nya oljepalmsplantager.

 - Här nere ser jag med egna ögon hur naturen brinner. Jag har åkt mil efter mil genom plantager där skogen en gång bredde ut sig. För några dagar sen stod jag mitt i ett två kilometer brett och fyrtio kilometer långt kalhygge. Flera av de människor jag pratat med här har fått sina hem ödelagda av palmoljeföretagen. De skulle knappast hålla med om att ”alla tjänar på” att vi i den rika delen av världen nu börjar köra bilar på palmoljediesel, säger Frode Pleym från Sumatra.
 
Till Greenpeace anmälan har bifogats en utredning som gjorts av Institut für Energie- und Umweltforschung. Rapporten, Conclusive Evaluation of Studies Assessing the Environmental Impact of the Use of Palm Oil as a Bioenergy Carrier, går noggrant igenom de fall där palmolja till och med får en än mer negativ verkan i jämförelse med sin fossila motsvarighet vad gäller utsläpp av bland annat koldioxid.

- Det verkar som att OKQ8 försöker utnyttja allmänhetens oro över klimatförändringarna för egen vinning. Bensinbolagets vilseledande marknadsföring gör att svenska bilister som tror sig värna om miljön riskerar att göra precis tvärt om, säger Kathleen McCaughey.

Video från Greenpeace protest på Sumatra