Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace skickar tillbaka giftigt bistånd

Pressmeddelande - 4 mars, 1994
Greenpeace skickar idag tillbaka nära tio ton förbjudna bekämpningsmedel som Tyskland har dumpat i Albanien. Aktivister har under de senaste dagarna arbetat med att samla ihop och packa om avfallet, som dumpats i Albanien under benämningen "humanitär hjälp".
Greenpeacefartyget Rainbow Warrior kommer inom kort att lämna verklig humanitär hjälp till Albanien. I Barcelona, Marseilles, Livorno och Aten kommer fartyget att hämta biståndsmaterial som kläder, filtar och sjukhuslakan som Röda Korset och Medicos del Mundo samlat in.

- EU-länder som Tyskland missbrukar biståndsprogrammen för att illegalt göra sig av med giftavfall, utan hänsyn till allvarliga miljöeffekter och de risker som männsikor utsätts för, säger Rune Leithe-Eriksen på Greenpeace Sverige.

- Tyskland och EU har under mer än ett år vägrat att ta sitt ansvar. Då måste Greenpeace göra det istället och handgripligen se till att avfallet skickas åter till avsändaren. Och att se till att verklig hjälp skickas till Albanien, säger Rune Leithe-Eriksen.

Avfallsskandalen i Albanien sträcker sig tillbaka till 1991. Omkring 480 ton förbjudna eller utgångna bekämpningsmedel exporterades från Tyskland till Albanien som humanitär hjälp eller bistånd till albanskt jordbruk. Kemikalierna har sedan dess legat övergivna på fem olika platser. En last har t ex förvarats i 17 järnvägsvagnar uppställda på en bangård i Bajza i norra Albanien, vid den jugoslaviska gränsen.

Efter protester från den albanska regeringen och Greenpeace undersökte en tysk expertgrupp avfallet. Gruppen slog larm om att avfallet var dåligt förpackat och läckte ut i omgivningen. Jord, grundvatten och dricksvattentag riskerar att förorenas allvarligt. Albanien har förgäves krävt att Tyskland tar tillbaka avfallet.

- Detta är tyvärr inte det enda exemplet på hur västvärlden dumpar avfall i fattigare länder. Tredje världen och öststaterna är västs sopstationer, säger Rune Leithe-Eriksen. I sina undersökningar har Greenpeace funnit att det som kallas återvinning i drygt 60 procent av exportfallen handlar om ren och skär dumpning.
Den 21-25 mars har Baselkonventionen möte och förväntas besluta om det blir ett totalförbud, som innebär att även "återvinningsexporten" av miljöfarligt avfall förbjuds till icke OECD-länder. Sverige har ännu inte deklarerat om man tänker stödja förslaget.