Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace genskjuter Sellafield-transport

- tre klättrare ombord kräver att fartyget återvänder till Sverige

Pressmeddelande - 5 oktober, 2007
Ett femtontal nordiska och tyska aktivister i fyra gummibåtar, sk RIB, gensköt vid 15-tiden idag fartyget Atlantic Osprey väster om Bornholm. Atlantic Osprey var då på väg in mot Öresund. Budskapet är klart. Skeppet borde aldrig ha lämnat Sverige och bör vända om med sin livsfarliga last.

Tre Greenpeaceaktivister bordar fartyget Atlantic Osprey för att försöka få det att vända tillbaka med det svenska radioaktiva avfallet.


”Det är en dålig ursäkt när Andreas Carlgren påstår att avfallet inte kan tas om hand i Sverige. Avfallet har lagrats i Sverige i 40 år och kan stanna kvar där om de väljer att torrlagring som förvaringsmetod. Med exporten bryter Sverige den princip om att inte exportera kärnavfall för upparbetning som legat fast i 20 år”, säger Tarjei Haaland, Greenpeace talesperson i energifrågor.

Genom att vända frågan ryggen underminerar den svenska regeringen också de nordiska ländernas gemensamma arbete för att stoppa Sellafields radioaktiva utsläpp i havsmiljön. Det ”super weapons grade” plutonium som utvinns vid upparbetningen kommer att stanna i England. Istället kommer plutonium från något annat land, dock inte Storbritannien eftersom det strider mot landets regler för hanteringen, att blandas in i det MOX-bränsle (mixed oxide fuel) som sedan ska skeppas tillbaka till Sverige för att användas i kärnkraftverket i Oskarshamn. Exakt vems plutonium som vi kommer att få tillbaka är ännu inte känt.

Greenpeace anser att handeln med kärnbränslet strider mot svensk lag men kammarrätten har avvisat organisationens överklagande med hänvisning till att varken miljöorganisationer eller allmänhet är ”part i målet”.

- Exporten är oetisk, illegal och illojal. Men så länge avfallet inte är upparbetat kan det tas tillbaka, säger Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor.

Kontaktuppgifter

Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor, 070 550 29 13 (Ystad)
Jan Isakson, pressekreterare Greenpeace, 070 608 74 83 (Stockholm) Bilder och video.

Fotnoter

Norges miljöminister har i flera brev vädjat till svenska regeringen att stoppa transporten. Hon har också vädjat till Danmark och Island att sätta ytterligare press på den svenska regeringen. Läs senaste brevet:
Brevet hittar ni under länken nedan, och här i brevet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/andre/Brev/Utvalgte_brev/2007.html?id=440716

Miljönätverket KIMO International, där bland andra Göteborgs och Helsingborgs kommun är medlemmar, har dömt ut Atlantic Osprey eftersom de anser att fartyget inte håller högsta säkerhetsstandard, inte har ett heltäckande dubbelt skrov mm.

En rapport med KIMOs kritik och Atlantic Ospreys brister finns på
www.kimointernational.org (Under rubriken Reports)

Ämnen