Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace i aktion mot oljedumpare

Pressmeddelande - 4 juni, 2002

Ett 15-tal Greenpeaceaktivister blockerade vid 8-tiden i morse fartyget M/S Fagervik (f.d.Figaros) i Norrköpings hamn och hindrar därmed fartyget från att lämna kajen. Greenpeace kräver att Fagervik, som går på en regelbunden rutt i mellan Sverige och Storbritannien, omedelbart tas ur trafik i Östersjön eftersom fartyget förra året släppte ut en stor mängd olja i havet.

- Oljebovar som Fagervik hör inte hemma i Östersjön, säger Stuart Thomson, kampanjledare på Greenpeace. Vi har belagt fartyget med nyttjandeförbud vilket myndigheterna borde ha gjort för länge sedan och kommer inte att släppa iväg fartyget förrän vi får garantier att hon genast lämnar Östersjöns känsliga miljö och inte kommer tillbaka.

Fagervik uppmärksammades i februari 2001 då hon ertappades av tre piloter när hon var i färd med att släppa ut cirka 1000 liter oljeavfall utanför Västervik. Vid en rättegång hösten 2001 frikändes kaptenen och maskinchefen på fartyget eftersom åklagaren inte kunde bevisa att utsläppet skett med avsikt. Fartyget går sedan ett par år regelbundet på rutten Västerås- Norrköping-Lowestoft-Rotterdam. Sedan början av 2002 sker denna trafik enligt ett kontrakt med JönssonNovabolagen i Norrköping som långtidsbefraktar ytterligare elva fartyg. Förutom Fagervik går fyra av dessa regelbundet i Östersjön och har vid flera tillfällen fått nyttjandeförbud för allvarliga brister (not).

- Vi måste få bort oseriösa fartyg från Östersjön, de ska inte kunna komma undan med att säga att utsläppet inte var avsiktligt, säger kampanjledare Stuart Thomson. Men branschen tar inte sitt ansvar. Det är dags att införa ett särskilt körkort för Östersjön.

Varje år sker mellan 1000-2000 oljeutsläpp från fartyg som gör rent sina tankar och maskinrum i Östersjön. Detta har bidragit till att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, med tre gånger högre halter av olja och andra fossila kolväten än Nordsjön. Oljeutsläppen får allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt för fågelliv, marina organismer och havsbottnar.

Östersjön är på grund av sin låga vattengenomströmning extra känsligt för föroreningar, och FN-organet IMO, International Maritime Organisation, har klassat Östersjön som ’Special Area’. Svensk lagstiftning förbjuder i princip alla utsläpp av olja i Östersjön, men trots detta fortsätter fartyg att dumpa olja.

- Oseriösa kaptener och företag inom shipping-branschen utnyttjar det faktum att risken att åka fast är minimal, säger Thomson, och den som ändå ertappas kan gå fri genom att säga att det inte var avsiktligt. Statistiken visar att risken att bli fälld i domstol är en på tiotusen om man dumpar sin smutsiga olja i Östersjön. De ekonomiska konsekvenserna måste bli kraftiga för den som orsakar ett utsläpp, oavsett om det är avsiktligt eller ej.

För att skydda Östersjön mot oljedumpning kräver Greenpeace:
· Östersjökort: Sverige och andra östersjöländer inför krav på särskild behörighet för fartyg i östersjötrafik.
· Ekonomiskt ansvar: fartygens ägare och shipping-branschen som helhet måste förutom höga böter tilldelas det fulla ekonomiska ansvaret för oljedumpningens effekter, oavsett om uppsåt kan bevisas eller ej.
· Agerande från branschen: i väntan på lagstiftning måste alla företag som är verksamma med fartygstransporter i Östersjön sluta anlita fartyg och företag som tidigare gjort sig skyldiga till dumpning eller som inte uppfyller mycket högt ställda krav på säkerhet, kompetens och utbildning.
 

Taggar