Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kommenterar OKQ8:s palmoljesatsning

Pressmeddelande - 12 oktober, 2007
”Greenpeace välkomnar OKQ8:s beslut att skjuta på lanseringen av palmoljedieseln, Eco20. Men med de vaga och vilseledande uttalanden som företaget framför i gårdagens pressmeddelande är vi fortfarande inte övertygade om att OKQ8 till fullo insett problematiken med palmolja. Att sedan miljöchefen verkar påstå att det inte finns några hotade orangutanger i Malaysia förbättrar knappast OKQ8:s trovärdighet i frågan”, säger Greenpeace talesperson, Kathleen McCaughey.

Orangutangerna hotas av oljepalmsplantagernas expansion.
Kommentarer till OKQ8:s pressmeddelande 2007-10-11:

”OKQ8 skjuter upp lanseringen av miljödieseln Diesel Eco20 för att vidare överväga valet av råvaror."

Att överväga valet av råvaror borde förstås ha varit det första OKQ8 skulle ha gjort. Inget biobränsle är bättre än de råvaror det tillverkats av.

”För OKQ8 är det oerhört viktigt att möta kundernas krav på en mer klimatanpassad diesel. Diesel Eco20 är marknadens klimatvänligaste dieselalternativ.”

En ökad efterfråga på palmolja leder direkt eller indirekt till regnskogsskövling och således till enorma utsläpp av växthusgaser i Sydostasien. Eco20 kan därför knappast kallas klimatanpassad så länge som den innehåller palmolja. Alla andra påståenden är en bluff.

”OKQ8 har hela tiden varit väl medveten om problemen med palmoljeproduktionen och hotet mot regnskogarna.”

Ändå planerar OKQ8 att importera runt 50 000 ton palmolja per år från det finska företaget Neste Oil.

”Den palmolja som var tänkt att användas som råvara i Diesel Eco20 odlas inte i Indonesien, där bland annat de hotade orangutangerna finns, utan på odlingar i Malaysia som följer de certifieringsvillkor som ställs upp av Round Table of Sustainable Palm Oil”, säger Camilla Slunge Dowling, miljöchef på OKQ8.

1. Det företag, IOI, som förser Neste Oil med palmolja opererar både i Malaysia och i Indonesien.

2. Orangutanger lever på Sumatra och Borneo, alltså inte bara i Indonesien.

3. Roundtable on Sustainable Palm Oil har gjort klart att ingen medlem av RSPO i dagsläget har rätt att framföra att man följer de certifieringsvillkor som satts upp. Detta eftersom någon certifierad hållbart framtagen palmolja idag inte finns.

”Dessutom görs oberoende revisioner av de plantager som vår leverantör använder. Hållbart producerad palmolja är ett bra bränsle som ger en god klimateffekt genom kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.”

Det är den totala efterfrågan som leder till att regnskogen nu skövlas. Köper vi i Sverige in stora mängder av en framtida certifierad olja, tar vi helt enkelt en andel från den sammanlagda tillgängliga mängden som därför måste ersättas av palmolja som ännu inte finns, varför nya landområden måste tas i anspråk.

Greenpeace har dessutom frågat både Neste Oil och OKQ8 om att få se den oberoende revision som gjorts men har fått nekande besked i denna fråga.

”Diesel Eco20 är i dag det bästa tillgängliga dieseldrivmedlet för klimatet och minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med vanlig diesel”, säger Camilla Slunge Dowling.

En ökad efterfråga på palmolja kommer leda till att stora ekologiska värden går förlorade i jakten på nya odlingsmarker. Greenpeace menar därför att palmolja som drivmedel är ohållbart från miljösynpunkt och att det snarast kan leda till en ökning av koldioxidutsläpp globalt.

”Klimathotet är alldeles för allvarligt för att vi ska sitta med armarna i kors”, betonar Camilla Slunge Dowling.

Här är Greenpeace och OKQ8 eniga.