Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver att Göran Persson agerar mot oljeutsläppen

Pressmeddelande - 26 juni, 2002

Vid en aktion utanför Rosenbad idag krävde ett tiotal Greenpeace aktivister hårdare regler för fartyg på Östersjön för att komma åt utsläppen av olja. Greenpeace kräver att fartyg som har släppt ut olja i havet, eller som har ertappats med allvarliga brister i säkerhet eller teknisk utrustning ombord, ska bannlysas från svenska östersjövatten.

– För att skydda Östersjön måste politiken i större utsträckning fokuseras på att förhindra att oljeutsläpp sker, istället för att fånga dem som redan släppt ut olja. Varje år sker cirka 2000 oljeutsläpp i Östersjön och i stort sett alla oljebovar kommer undan, säger Stuart Thomson, kampanjansvarig Greenpeace.

Greenpeace kräver att trafiken i Östersjön regleras mycket hårdare än idag, genom att högre krav ställs på säkerhet, utbildning och kompetens på fartyg, kaptener och besättningar samt genom regler om vilka rutter fartygen får trafikera. I praktiken innebär det att fartyg, deras befälhavare och besättning måste ha ett slags körkort för att få trafikera Östersjön.

– På det sättet tvingas oseriösa redare och kaptener ut från marknaden. Samtidigt är hotet om att bli av med sitt Östersjökort ett starkt incitament att sköta sig, säger Thomson. Företag som fraktar sina varor på Östersjön har redan börjat välja bort kända oljebovar och fartyg som innebär en risk för oljeutsläpp. Men, för att nå hela vägen och få ett bestående skydd måste politikerna gå samma väg.

Greenpeace aktion äger rum dagen innan rättegången mot fyra aktivister startar i Norrköpings tingsrätt. Aktivisterna står åtalade för grovt olaga intrång efter en fredlig protest mot oljeboven M/S Fagervik tidigare i juni. Fartyget ertappades när det släppte ut olja i Östersjön i februari 2001. Trots att tingsrätten i Norrköping ansåg det bevisat att fartyget släppt ut olja frikändes ägaren, kaptenen och maskinisten eftersom det inte kunde bevisas att utsläppet skett avsiktligt. Blockaden hävdes genom en polisinsats sedan fartygets ägare vägrat att träffa Greenpeace.

– Något är verkligen snett i samhället när fredliga aktivister häktas under lång tid, förses med reseförbud och hotas av starka åtal för att de tar sitt ansvar för att rädda Östersjön, medan oljebovarna får fortsätta med sin smutsiga verksamhet, säger Thomson.

Så sent som för en vecka sedan stod Sverige värd för konferensen ”Stockholm plus 30”, där miljöminister Kjell Larsson drog slutsatsen att mantrat inför FN:s miljömöte i Johannesburg till hösten måste vara ”från ord till handling”.

– Persson vill gärna att Sverige ska framstå som ett internationellt föredöme på miljöområdet. Samtidigt låter man den ena oljeboven efter den andra komma undan. Det är hög tid att han tar sin miljöminister på orden och agerar mot de som släpper ut olja i Östersjön, säger Thomson.
 

Taggar