Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver att länsstyrelsen stoppar avverkningen i Bråtaskogen

Pressmeddelande - 15 september, 2004
Greenpeaceaktivister uppvaktar idag Landshövdingen i Västra Götalands län, Göte Bernhardsson, och begär i ett brev att de pågående avverkningarna i Bråtaskogen omedelbart stoppas. Avverkningarna påbörjades i måndags samtidigt som en ny rapport, ”Bråta – Maderna i Härryda och Partille – Natur och friluftsvärden, förslag till skötsel och säkerställande” visar att delar av området har höga naturvärden. En del av området där avverkningen pågår föreslås i rapporten som naturreservat.
Greenpeaceaktivister uppvaktar idag Landshövdingen i Västra Götalands län, Göte Bernhardsson, och begär i ett brev att de pågående avverkningarna i Bråtaskogen omedelbart stoppas. Avverkningarna påbörjades i måndags samtidigt som en ny rapport, ”Bråta – Maderna i Härryda och Partille – Natur och friluftsvärden, förslag till skötsel och säkerställande” visar att delar av området har höga naturvärden. En del av området där avverkningen pågår föreslås i rapporten som naturreservat.

Trots de höga natur- och friluftsvärdena i området godkände länsstyrelsen avverkningen. Därefter började skogsföretaget Derome Skog AB att avverka den skyddsvärda skogen. Skogen ägs av flera privatpersoner och avverkningsanmälan på två hektar lämnades in i februari i år.

– Det är skandalöst att samma dag som länsstyrelsen med den ena handen begär in åsikter om hur natur och friluftsvärdena i Bråtaskogen kan säkerställas så tillåter man med den andra avverkning i skogen, säger Patrik Eriksson från Greenpeace. Länsstyrelsen borde stoppa skogshuggningen och skapa ett interimistiskt reservat i hela Bråtaskogen tills området har fått det skydd det så väl behöver.

Rapporten som beställts av länsstyrelsen och som publicerades i måndags föreslår att cirka 250 hektar skyddas varav större delen som naturreservat. I reservatet ingår den skog som delvis avverkades under våren 2002, då Greenpeace aktivister gång på gång stoppade avverkningen. Med hjälp av en massiv polisinsats kunde ändå Derome Skog AB, då Västskog, genomföra avverkningen. Sedan dess har länsstyrelsen inrättat ett interimistiskt reservat i en mindre del av skogen och utrett Bråtaskogens natur och friluftsvärden.

- Rapporten visar att länsstyrelsen borde ha lyssnat på miljörörelsen och skyddat Bråtaskogen för länge sedan. Det är synd att länsstyrelsen nu upprepar samma misstag som sist, fortsätter Eriksson. Regeringen måste se till att länsstyrelsen gör sitt jobb. Skogar som är viktiga för att den biologiska mångfalden måste skyddas.

Ämnen
Taggar