Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver att svenska och norska koraller skyddas

Pressmeddelande - 11 november, 2008
Nyligen upptäcktes en tidigare okänd biologisk skatt utanför Norges och Sveriges västkust - stora rev med kallvattenkoraller. Samtidigt har yrkesfiskets bottentrålar redan förstört nära hälften av de nyss upptäckta reven - och skövlingen fortsätter.

Koloni av sjöriset (korall) med räkor på grenarna. Kolonierna kan bli upp till en meter.

Kallvattenkorallreven är hem för över 1300 kända arter. Troligen finns många fler. Det kokar av liv. Och marinbiologerna har bara börjat kartläggningen. De norska reven är unika i världen.

I samband med att tre norska ministrar idag träffar fiske-, oljeindustri, forskare och andra intressenter i kuststaden Ålesund för att diskutera förslag till en förvaltningsplan för Norska havet uppmanar Greenpeace politikerna att omedelbart skydda värdefulla och känsliga områden till havs.


- Djuphavskoraller, viktiga lekområden för fisken och sjöfågelkolonier måste hanteras extremt varsamt och förvaltas genom ett nätverk av stora marina reservat. Många av havets känsliga miljöer är redan idag förstörda eller allvarligt skadade av människan. Om vi ska kunna bevara resten åt kommande generationer måste vi agera nu och börja behandla havet med respekt, säger Truls Gulowsen, programchef för Greenpeace i Norge.

I Svenska vatten finns fyra kända rev samt ett unikt korallområde - Bratten - dominerat av hornkoraller. Men tre av korallreven - ett nordost om Väderöarna, ett utanför Havstensund i Tanums kommun och ett nordväst om Koster - har under 1900-talet utplånats av bottentrålar. Kvar finns bara korallgrus som ligger spritt över botten.

Idag finns alltså två kända områden med levande korall kvar i Sverige. Ett rev ligger på 80 meters djup i Säckenområdet nordväst om Strömstad. Det andra unika korallområdet, Bratten, upptäcktes nyligen sydväst om Väderöarna i det öppna Skagerrak.

- Brattenområdet är helt oskyddat, samtidigt som det har unika hornkoraller och sannolikt Sveriges mest artrika marina fauna i raviner på havsbotten. Ändå bottentrålar svenska och danska yrkesfiskare intensivt efter räka och bottenfisk, bl a torsk, i området. Det är helt oacceptabelt, säger Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Bara en bråkdel av de unika reven är idag skyddade. Därför kräver Greenpeace att:

  • Miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson måste - om alliansregeringen menar allvar med sitt löfte att prioritera havsmiljön - omedelbart göra ett marint reservat av det svenska Brattenområdet genom att göra området till Natura 2000 område och omedelbart stoppa bottentrålning i området.
  • Alla kända korallrev måste omedelbart skyddas i marina reservat stängda för alla destruktiva aktiviteter, t ex fiske, olje- och gasutvinning.
  • Nya korallrev som upptäcks måste snabbt och automatiskt få ett tillfälligt skydd, tills de kan inkluderas i ett marint reservat.
  • Norska regeringen måste inom ramarna för Forvaltningsplan for Norskehavet avsätta korallområdena som marina reservat.

Läs mer

Kontaktuppgifter

För mer information, bilder och video från svenska och norska korallområden kontakta:
Jan Isakson, Greenpeace pressekreterare. 070 608 74 83
Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor Greenpeace, 070 353 65 85
Truls Gulowsen, programchef Greenpeace i Norge: +47 90107904

Ämnen