Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver förbättringar i miljömärkningen FSC

Pressmeddelande - 3 november, 2008
Greenpeace presenterar idag rapporten Holding the line med rekommendationer för hur miljöcertifieringen Forest Stewardship Council, FSC, kan bli säkrare och stärka sin trovärdighet. Rapporten överlämnades till FSC:s generalförsamling i samband med att den inleder ett möte i Kapstaden, Sydafrika.

I november 2003, när det stod klart att det FSC-certifierade skogsbolaget SCA ville avverka delar av skogen vid Snöberget, upprättade Greenpeace en bas i det hotade området. Länsstyrelsen konstaterade efter en utredning att delar av skogen vid Snöberget har mycket höga naturvärden och valde att skydda 202 hektar skog vid Snöberget i naturreservat.

- Flera skogsbolag i Sverige utnyttjar idag FSC för att grönmåla sin verksamhet, säger Amanda Tas, talesperson i skogsfrågor på Greenpeace. De avverkar gammelskogar, lämnar för små hänsynsytor, eller inga hänsynsytor alls, de avverkar naturvärdesträd, kör över död ved och lämnar stora djupa hjulspår efter avverkningsmaskinerna. Trots det får de fortsätta att vara FSC-certifierade. FSC:s och certifieringsorganisationernas kontroll av skogsbolagens verksamhet är allt för ofta bristfällig.


I rapporten pekar Greenpeace på flera allvarliga brister som måste åtgärdas:

 

  • Accreditation Services International (ASI), det ackrediteringsföretag som granskar FSC-standardens kontrollanter (certifieringsorganisationen), måste få kraftigt höjda anslag. För att säkerställa att FSC-standarden efterlevs måste det finnas resurser för noggrann övervakning och revisioner.
  • Flera nationella FSC-standarder och policys måste förenklas för att höja nivån på utförandet och få en snabb lösning på tvister.
  • FSC måste bli bättre på att ta till sig information från externa intressenter, till exempel miljörörelsen. Dessa måste också i större utsträckning än idag uppmuntras till att engagera sig i utvecklingen av FSC.
  • FSC måste göra tätare kontroller för att förhindra att högriskföretag går med i systemet för att grönmåla sin verksamhet.


- Sedan FSC:s uppkomst har FSC varit innovativt och anpassat sig efter utmaningen det innebär att förbättra skogsförvaltningen världen över, säger Judy Rodrigues, FSC-expert på Greenpeace. Den här processen måste dock vara fortlöpande och med den här rapporten vill vi bidra med konstruktiv kritik.


Trots bristerna anser Greenpeace fortfarande att FSC är den bästa skogscertifieringen på marknaden. Under de senaste 12 åren har FSC skapat ett ledande globalt system för certifiering av miljömässigt och socialt hållbart brukade skogar. Men FSC:s framgångar, snabba tillväxt och en kraftigt ökad efterfrågan på certifierat virke har lett till att organisationen nu står inför stora utmaningar.


Greenpeace är bekymrat över att den snabba tillväxten lett till att ett ökande antal certifikat inte lever upp till FSC-standarden. En stor del av problemen beror på brister i granskningen av de FSC-ackrediterade certifieringsorganisationerna och otillräcklig kapacitet hos ASI att övervaka och rätta till sådana misslyckanden.


- Vi är alltid öppna för synpunkter från våra medlemmar och andra intressenter. Jag anser att den här rapporten kommer att bidra till att förbättra FSC, säger Andre de Freitas, VD på FSC. Vi håller med om de flesta rekommendationerna och håller redan på att införa flera av dem. Budgeten för 2009 innefattar betydligt mer resurser för ASI. FSC får bra gensvar på en ny mekanism för att löra tvister och sedan juni 2008, har ackrediteringsbeslut enbart tagits av ASI och dess ackreditionskommitte.

Ämnen
Taggar