Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver ny svensk GMO-politik

Pressmeddelande - 13 mars, 2007
Idag offentliggjordes resultatet av en oberoende forskningsstudie (1) som visar att försöksråttor som utfodrats med en genetiskt modifierad majs från Monsanto, har visat tecken på störd njur- och leverfunktion. Det är första gången som en gengröda som redan finns på marknaden har visat sig kunna ge skador på inre organ.

Kommersialiseringen av GMO-grödorna har bedrivits av några enstaka stora kemiföretag med Monsanto i spetsen. Genom att skaffa sig makt över utsäde och bekämpningsmedel tjänar företagen stora pengar på att kontrollera livsmedlen för miljontals människor.

- Efter den här avslöjande forskningsstudien hoppas vi att Sverige överger sin okritiska hållning till GMO och börjar tillämpa försiktighetsprincipen, säger Kathleen McCaughey, Greenpeace talesperson i GMO-frågor.

 En majoritet av EU:s medlemsländer ville inte att majsen, MON863, skulle bli godkänd. Ändå godkände EU-kommissionen förra året majsen både som människoföda och djurfoder - ett beslut som Sverige stod bakom. Monsantos riskanalys, som låg till grund för beslutet, hemligstämplades av flera myndigheter, även i Sverige av Jordbruksverket.

Kommentarer från pressträffen i Berlin 13 mars 2007 angående granskningen av GMO-majsen MON 863

- Här ser vi svart på vitt att processen för att godkänna nya genmodifierade grödor i EU inte fungerar. Den här majsen borde aldrig ha godkänts, säger Kathleen McCaughey.

 Med anledning av de nya forskningsresultaten har Greenpeace idag skickat brev till Eskil Erlandsson, Andreas Carlgren och Jordbruksverket med krav på en ny svensk GMO-politik.

Hittills har Sverige konsekvent röstat för att släppa in alla nya gengrödor på den europeiska marknaden. Dessutom har Sverige försökt stoppa oroliga medlemsländer som infört nationella förbud mot genmajs från Monsanto.

- Sverige kan inte längre fortsätta att förlita sig på omdömet från EFSA, säger Kathleen McCaughey.

 EFSA, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har under en längre tid fått hård kritik för att köpa bioteknikföretagens analyser rakt av, trots att dessa är mycket bristfälliga. Hittills har myndigheten godkänt samtliga av de inkomna ansökningarna om att få odla och importera GMO, utan att redogöra för skiljaktiga åsikter eller vetenskaplig osäkerhet.

Greenpeace kräver nu att MON863 tas bort från den globala marknaden. Vidare uppmanar Greenpeace världens regeringar att snarast göra en omprövning av alla gengrödor på marknaden och en ordentlig översyn av godkännandeprocessen för nya gengrödor.

Fotnoter

1) Forskningsteamet leddes av Professor Gilles Eric Seralini vid Caens universitet och bestod av experter från den oberoende franska vetenskapsorganisationen CRII-GEN (Committee for Independent Research and Information on Genetic Engineering).

Artikeln kommer att publiceras av den amerikanska vetenskapliga tidskriften "Archives of Environmental Contamination and Toxicology".