Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver skydd av Bråtaskogen

Pressmeddelande - 20 mars, 2002
Greenpeace kräver idag att den planerade avverkningen i Bråtaskogen i Härryda kommun ska stoppas och att skogen ska få ett permanent skydd mot avverkning. Det 200 hektar stora gammelskogsområdet hotas delvis av avverkning sedan svenska kyrkan sålt 57 hektar av skogen till en privatperson som redan anmält 28 hektar för avverkning. Området är ett av de få stora sammanhängande områdena med gammal skog som finns kvar i regionen. Greenpeace anser att staten har ansvar för att skydda sådana områden så att den biologiska mångfalden kan räddas i Sverige. Kravet framförs idag i ett brev till länsstyrelsen i Västra Götaland, Härryda kommun med flera.

– Det finns väldigt få gamla skogar kvar i Sverige och i södra Sverige i synnerhet. Många utrotningshotade arter behöver sådan skog för sin överlevnad. Därför är det viktigt att skogen skyddas, säger Patrik Eriksson på Greenpeace.

Greenpeace krav kommer dagen innan skogens öde ska avgöras. På torsdagen hålls ett möte mellan Härryda kommun och länsstyrelsen för att besluta om skogen ska avverkas eller ej. Varken Länsstyrelsen eller kommunen vill idag lova att Bråtaskogen blir ett naturreservat.

– De ska kohandla om Bråtaskogens framtid, som om det går att förhandla om arternas överlevnad, säger Eriksson. Bråtaskogen och andra gammelskogar behöver skydd för att vi ska kunna behålla den biologiska mångfalden i landet, så enkelt är det.

Bråtaskogen har på grund av sina naturvärden ansetts skyddsvärd av flera organisationer och myndigheter. Bland annat har Härryda kommun i en inventering redan 1992 pekat ut området som ett värdefullt naturområde. Området har också omnämnts som ett värdefullt naturområde i Härryda kommuns översiktsplan från 2001. Skogen består av gammal grov löv- och barrskog och flera arter som visar områdets höga skyddsvärde har påträffats.

Bråtaskogen har uppmärksammats de senaste veckorna sedan svenska kyrkan sålde fastigheten. I det sålda området fanns bland annat ett område på cirka 10 hektar skog och 4 hektar mosse som kyrkan 1992 lovade skydda. Den nya ägaren anmälde 28 hektar till avverkning – däribland det område kyrkan lovat att skydda – redan vid ägarskiftet. Efter massiv kritik har kyrkan nu åter lovat skydda det mindre området men den nya ägaren har för avsikt att avverka resten.

Forskare, myndigheter och naturvårdsorganisationer är överens om att de få gammelskogar som finns kvar i Sverige behöver sparas om den biologiska mångfalden ska kunna bestå. Dessutom behöver en stor areal produktionsskog tas ur produktion och tillåtas bli gammelskog.

– Staten försöker smita ifrån sitt ansvar i Bråtaskogen och på många andra ställen, avslutar Eriksson. Men Greenpeace kommer inte att acceptera att ett enda träd huggs ned i Bråtaskogen förrän området i sin helhet har skyddats och det finns en skötselplan.

Ämnen
Taggar