Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver svenskt stopp för torskfiske i Östersjön

Pressmeddelande - 9 september, 2002
I dag inleds förhandlingarna om fiskekvoter i Östersjön vid det årliga mötet inom International Baltic Sea Fisheries Commision (IBSFC) i Berlin. Sverige har de senaste dagarna sagt att man kommer att agera för ett totalt stopp för fiske på det östra torskbeståndet (not 1). Det är dock mycket osannolikt att EU och andra östersjöländer ansluter sig till denna linje. Greenpeace kräver därför att Sverige inför ett ensidigt stopp för allt torskfiske i Östersjön, oavsett hur andra länder agerar.

- Man kan inte vänta och vänta på internationell enighet medan
torsken försvinner säger Stuart Thomson på Greenpeace.

Sverige har cirka 40 procent av Östersjöns vattenyta och hade 20 procent av torskkvoterna i år. Sveriges agerande spelar en stor roll, både när det gäller det direkta fisketrycket och symboliskt. Regeringen måste våga gå före om något ska hända.

Inför IBSFC-mötet anser de forkare som har till uppgift att ge politikerna en vetenskaplig grund för besluten, att kvoterna för fiske på torsk, sill och skarpsill vilka står för över 90 procent av fisket i Östersjön - ligger utanför biologiskt säkra gränser eller är på väg nedåt(not 2). Situationen är allvarligast för torsken, forskarna rekommenderar ett stopp för fiske på det östra beståndet och ett försiktigt fiske på västra beståndet. Men även sillen är hotad och skarpsillen minskar, forskarna anser att kvoterna måste minska även för dessa.

- Torsken är hårdast drabbad säger Thomson, men sillen är också torsk om ingenting görs. Stammen minskar dramatiskt och ligger utanför biologiskt säkra gränser.

Greenpeace kräver att alla östersjöländer följer forskarnas rekommendation att stoppa fisket på det östra torskbeståndet nästa år. Greenpace anser att ett visst fiske kan ske på det västra beståndet förutsatt att man inför en trovärdig förvaltningsplan. Dessutom måste kvoterna på sill och skarpsill
sänkas så att de ligger i nivå med vad forskarna rekommenderar.

Sverige deltar med en delegation bestående av ett tiotal personer från Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet samt vice ordförande från Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Den svenska delegationen vill att fisket på det östra torskbeståndet ska stoppas nästa år. Andra östersjöstater motsätter sig detta och det är mycket osannolikt att IBSFC kommer att enas om ett stopp för torskfisket på östra beståndet. Sverige har hittills inte velat införa ett ensidigt stopp. Denna inställning stöds av SFR.
 
 
Not 1: Forskare anser att det finns två olika bestånd av torsk i Östersjön, ett öster om Bornholm (östra beståndet) och ett väster om Bornholm (västra beståndet). Det östra beståndet har hittills varit det största och 2/3 av torskfisket sker där. På grund av det hårda fisketrycket är detta bestånd idag allvarligt hotat. ICES rekommenderar ett totalt stopp för fiske på det östra beståndet men anser att ett visst uttag (under 30 000 ton) kan ske på det västra beståndet. IBSFC, som förvaltar fisket i Östersjön, skiljer dock inte mellan bestånden. Den totala kvoten för torskfiske var 76 000 ton i år. ICES
anser att även kvoterna för sill måste minska från 200 000 ton (2002) till
under 72 000 ton. Kvoterna på skarpsill bör minska från 380 000 ton (2002)
till under 300 000 ton.

Not 2: International Council for Exploration of the Seas (ICES) - ett oberoende forskningsorgan som övervakar ekologi i Östersjön och Nordsjön. ICES har i uppdrag att leverera vetenskapligt underlag till IBSFC.