Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace låser fast svartfiskeflotta efter tjuvfiske i nordiska vatten

Pressmeddelande - 28 oktober, 2008
Dykare från Greenpeace kedjade idag på eftermiddagen fast propellrarna på fyra svartfiskefartyg vid en kaj i den portugisiska hamnstaden Aveiro. Fartygen Red, Caribe, Brites och Aveirense, som ägs av Grupo Silvia Vieira, har alla tidigare tagits på bar gärning när de tjuvfiskat.

Dykare kedjade propellrarna på fyra svartfiskefartyg vid kajen i Avieros hamn i Portugal. Greenpeace kommer att överlämna nycklarna till kedjelåsen till hamnmyndigheterna. Fartygen Red, Caribe, Brites och Aveirense kedjades fast. artygen som ägs av Grupo Silva Vieira har alla varit involverade i svartfiske. De har fiskat utan flagg eller laglig kvot, använt olaglig utrustning, seglat under olika identiteter och brutit mot andra internationella förordningar.

- Red arresterades 2006 av den norska kustbevakningen sedan det tjuvfiskat i Barents hav och är officiellt svartlistad. Det innebär att fartyget enligt internationell lag inte ens ska få tillträde till europeiska hamnar. Därför ska fartyget omedelbart arresteras och sedan skrotas, säger Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Greenpeace uppmanar nu jordbruksminister Eskil Erlandsson att ta kontakt med Portugals fiskeriminister och kräva att Portugal agerar mot svartfiskefartygen.

Även Caribe har fiskat illegalt i norska vatten. Brites och Aveirense har tjuvfiskat i Kanadensiska vatten. Dessa fartyg har svartlistats av Greenpeace eftersom bevisen för illegalt, oreglerad och orapporterat fiske är glasklara under deras nuvarande ägare. Tips som leder till att svartfiskefartygs ägare döms i domstol eller att fartyg skrotas belönas av Greenpeace med 10 000 kronor. Se: www.greenpeace.se/blacklist

- Tipset om fartygen i Aveiro kom från en norrman. Greenpeace lovar att göra allt för att fartygens ägare ska ställas inför rätta och fartygen skrotas så att han kan få sin belöning. Samtidigt är vi tacksamma för alla ytterligare tips som underlättar för myndigheterna att bekämpa svartfisket. När myndigheterna som i Portugal inte agerar tänker vi göra allt för att få dem att ta sitt ansvar i kampen mot det illegala fisket, säger Staffan Danielsson.

Trålaren Red, som tidigare seglat under namnen Joana, Kabou och Lootus, är också svartlistad av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC). Som en följd av detta är Portugal skyldiga att i första hand neka fartyget tillträde till sina hamnar. Om fartyget redan ligger i hamn ska svartlistade fartyg nekas all form av service, samt omedelbart inspekteras. Fartyget Caribe, tidigare Kerguelen, har av okänd orsak fallit ur NEAFC:s svarta lista.


Kabou/Joana, numera Red, arresterades av norska kustbevakningen i juni 2006, sedan de fiskat utan kvot, med felaktiga nät och under olika identiteter:

Faktablad om fartygen kan hämtas här (pdf).

Ämnen