Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace överklagar dom för aktivister som protesterat mot oljebov

Pressmeddelande - 2 juli, 2002
Greenpeace överklagar nu domen mot fyra Greenpeace aktivister som fällts för grovt olaga intrång efter en fredlig protest mot oljeboven M/S Fagervik i Norrköping i början av juni. Överklagan lämnades in till Göta Hovrätt i Jönköping.

De fyra aktivisterna fälldes i torsdags av tingsrätten i Norrköping. Samtliga aktivister fick villkorliga domar samt ett gemensamt skadestånd på cirka 65 000 kronor.

– Vi överklagar eftersom domen står helt ur proportion till vad aktivisterna gjort. Att kedja fast sig i en mast eller befinna sig ombord på ett fartyg i ett par minuter kan aldrig vara ett grovt brott, säger Stuart Thomson, kampanjansvarig Greenpeace. Vi är alltid beredda att ta vårt straff, men när fredliga protester bedöms som grova brott, så är frågan vad som kommer att hända med den svenska yttrandefriheten?

Greenpeace genomförde aktionen mot oljeboven M/S Fagervik i Norrköpings hamn i början av juni. Fartyget ertappades när det släppte ut olja i Östersjön i februari 2001. Trots att tingsrätten i Norrköping ansåg det bevisat att fartyget släppt ut olja frikändes kaptenen och maskinisten eftersom det inte kunde bevisas att utsläppet skett avsiktligt. Varje år sker cirka 2000 oljeutsläpp från fartyg i Östersjön och dessa är en starkt bidragande orsak till att Östersjön idag är ett döende hav. Mellan 1981 och 1996 ledde dumpningar i öppet hav endast till fällande dom i tre fall.

Greenpeace kräver därför att trafiken i Östersjön regleras mycket hårdare än idag, genom att högre krav ställs på säkerhet, utbildning och kompetens på fartyg, kaptener och besättningar samt genom regler om vilka rutter fartygen får trafikera. I praktiken innebär det att fartyg, deras befälhavare och besättning måste ha ett slags körkort för att få trafikera Östersjön.

– Idag klarar sig i stort sett alltid de som släpper ut olja från att straffas och de kan lugnt fortsätta att förorena Östersjön. Politikerna står handfallna och när Greenpeace gör det de borde gjort för länge sedan – stoppar oljebovarna – får vi en mycket hårdare dom än vad någon oljebov någonsin fått, säger Stuart Thomson, kampanjansvarig Greenpeace.

Två av aktivisterna, en svensk kvinna och en finländsk man dömdes till dagsböter, 75 gånger 100 kronor respektive 75 gånger 150 kronor. De två kvinnliga aktivisterna, en 50-årig läkare från Storbritannien/Australien och en 26-årig student från Tyskland, slapp böter eftersom de fått sitta häktade under så lång tid under mycket svåra omständigheter.

Taggar