Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace överklagar transport av kärnavfall till kammarrätten - aktivisterna fortsätter vaka i Studsvik

Pressmeddelande - 29 september, 2007
Efter två nätter i skärgården är aktivisterna från Greenpeace helt inställda på att fortsätta vaka över Studsviks anläggning för avfallsbehandling. Aktivister från Sverige, Norge, Danmark och Finland har samlats runt anläggningen för att protestera mot exporten av kärnavfall från Studsvik. Transporten ska utföras av Atlantic Osprey, ett transportfartyg som tillhör British Nuclear Group Sellafield Ltd. Greenpeace erfar att fartyget nu väntar ute på Östersjön.

Martina Krüger, talesperson i energifrågor, pratar med media nära Studsviks kärnkraftsanläggning. Aktivister förbereder sig för Atlantic Ospreys ankomst. Atlantic Ospreys uppdrag är att transportera 4,8 tonradioaktivt avfall till Sellafield i Storbritannien.

Länsrätten i Stockholms län har beslutat att avvisa Greenpeace överklagande av Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, beslut att ge AB SVAFO tillstånd till utförsel av använt kärnbränsle till Sellafield. Länsrätten motiverar sitt beslut med att saken ”inte angår Greenpeace” och att lagen inte ger ideella organisationer rätt att överklaga i den här typen av fall. Därför driver Greenpeace nu ärendet vidare till kammarrätten.
        


Miljöorganisationen Greenpeace överklagade det ursprungliga beslutet eftersom miljöorganisationen anser att det strider mot strålskyddslagen.

- Att beslutet inte angår Greenpeace är löjeväckande. Det angår alla svenskar eftersom det innebär en helomvändning i svensk kärnavfallspolicy. Det angår alla britter eftersom de kommer att sitta med mer avfall de inte kan slutförvara. Och det angår alla människor eftersom upparbetningen bevisligen bidrar till utsläppen av radioaktiva ämnen i våra hav, säger Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor.

Greenpeace anser att länsrätten har feltolkat lagen eftersom organisationen är en erkänd remissinstans i kärntekniska frågor både nationellt och internationellt. Dessutom anges i Århuskonventionen, som Sverige har undertecknat, att allmänheten ska ha tillgång till rättsliga processer i fall där miljön hotas.

Läs hela länsrättens beslut

Ämnen