Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace sätter fokus på subventioner till fossila bränslen och kärnkraft i Europa.

Pressmeddelande - 5 april, 2004
I ljuset av EU parlamentets uppmaning igår till att EU bör leva upp till målsättningen om att 20 % av energiförsörjningen år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor, offentliggör Greenpeace idag en rapport som visar att huvuddelen av EU:s energisubventioner - till ett värde av miljarder Euro – tilldelas fossila bränslen och atomkraft.
Trots otaliga varningar från en rad EU institutioner om faran vid klimatförändringar skapade av människan och nödvändigheten av mer förnyelsebar energi, ges oupphörligen massiva subventioner till de industrier som är orsaken till klimatproblemen, produktionen av kärnavfall och hoten om kärnkraftsspridning.

Greenpeace menar att dessa subventioner bör stoppas om de förnyelsebara
energikällorna ska få en chans att få visa sin reella potential att vara
lösningen på klimatproblemen och motverka de risker som kärnindustrin
innebär. Rapporten - The EU’s Energy Support Programmes: Promoting Sustainablity or Pollution - utarbetad av energiexperten Antony Frogatt (1) visar att:

 • Inom loppet av de sista 30 åren har ca 60 miljarder Euro används till
  forskning om och utveckling av kärnkraften, betydligt mer än till någon annan energikälla. I EU:s senaste ramprogram för forskning och teknologisk utveckling blir kärnkraftteknologi tilldelad 1,2 miljarder Euro, medan förnyelsebar energi endast får 390 miljoner Euro.

 • Kärnkraftsindustrin har också tilldelats lån som beviljats av Euratom överenskommelsen, sammanlagt handlar det om 3,2 miljarder Euro sedan 1977. Euroatom överenskommelsen riskerar att miljarder Euro i statssubventioner
  används till kostnader för omhändertagande av kärnavfall.

 • EU-kommissionen har under perioden 1994-2003 trots hoten om klimatförändringar, godkänt statsbidrag på över 60 miljarder Euro till kolsektorn i medlemsländerna.

 • Den europeiska investeringsbanken har mellan år 1990 och 2003 lånat ut 18 miljarder Euro till olika energiprojekt. Härav gick 323 miljoner till förnyelsebara energi (exklusive vattenkraft).

 • Infrastrukturprojekt innanför energisektorn, som har en tendens att
  favorisera storskaliga fossil- eller kärnkraftsproduktioner, har tagit
  emot miljarder Euro i form av strukturfonder och bidrag.

  Förnyelsebara energikällor och energieffektivisering har potential att
  reducera CO2-utsläppen och förhindra farliga klimatförändringar orsakade av människan, såväl som att avveckla kärnkraften. Några av dessa förnyelsebara energikällor, som vindkraft, är redan mogen för marknaden och fullt konkurrensduglig med kol- och kärnkraftverk.

  Greenpeace uppmanar EU-ländernas regeringar att stödja EU parlamentets
  beslut och kämpa ihärdigt för en EU målsättning om att minst 20 % av energin ska vara förnyelsebar år 2020 under den kommande Bonn-konferensen om förnyelsebar energi. (2)

  “Rapporten avslöjar hyckleriet i den europeiska energipolitiken. Det talas
  mycket om att förnyelsebara energikällor är möjligheten för att begränsa klimatförändringen. Men när det kommer till kritan om att finansiera en
  sådan utveckling saknas ekonomiska resurser, eftersom de redan är och
  fortsätter att användas till att subventionera icke-bärkraftiga
  energikällor, säger Tarjei Haaland, klimat- och energimedarbetare i
  Greenpeace.


  Noter:

  (1)http://eu.greenpeace.org/downloads/energy/EUsubsidiesReport.pdf

  (2) Bonn-konferensen om förnyelsebar energi 1-4. juni. För mer information
  se: www.renewables2004.de/default.asp
 • Taggar