Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace sätter press på amerikanska oljebolag

Pressmeddelande - 26 april, 2001
Greenpeace meddelade idag att oljebolagen Exxon/Mobil, Chevron, Texaco, Conoco och Philips blir de huvudsakliga måltavlorna för den globala varningskampanj som ska pressa USA och Bushadministrationen att återgå till Kyotoprotokollet. Kampanjen är ett svar på det växande missnöjet med president Bush klimatpolitik och syftar till att påverka oljebolagens marknad tills de drar tillbaka sitt stöd för Bush-administrationens förkastande av Kyotoprotokollet.
– De amerikanska oljebolagen måste dels ta ett eget ansvar och ställa om till en satsning på förnybar energi, dels måste de visa att de inte stödjer USAs fossila klimatpolitik. Det amerikanska folket kan rösta med valsedeln, medan resten av världen kan rösta på marknaden, säger Kathleen McCaughey på Greenpeace.

Den 5: e april skickade Greenpeace ett brev till de 100 största företagen på listan ”US Fortune 500” och bad dem att förklara sin inställning till klimatförändringar och Bush klimatpolitik. Företag nummer ett på listan, oljejätten Exxon, som också är en av de största bidragsgivarna till Bush valkampanj, svarade att de fullt ut stödjer Bush linje. Texaco menar att ”det finns tillräckligt med vetenskap kring frågan för att rättfärdiga handling nu”, men stödjer inte Kyoto-protokollet. De övriga oljebolagen har ännu inte svarat.

När det gäller övriga företag så har exempelvis Coca-Cola svarat att de vidtar åtgärder för att minska sina egna utsläpp, men att de inte vill ta ställning till internationella avtal. Pepsi säger att de överhuvudtaget inte har funderat på saken och att de inte kommer att svara. Ett flertal företag hävdar att de inte har en åsikt i frågan, samtidigt som de är medlemmar i en lobbygrupp, ”The US Council for International Business” som aktivt främjar Bush politik.

– Vi är en del av en växande rörelse runt om i världen som motsätter sig Bush linje. Eftersom företagen har en stor del av sin marknad utanför USA, så kan de inte vara lika ignoranta mot övriga världen, säger McCaughey. Greenpeace kommer fortsätta informera människor om amerikanska företags inställning till Bush klimatpolitik för att underlätta deras val på marknaden.

Taggar