Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace stoppar oljefartyg i Tallinn

Pressmeddelande - 29 november, 2002

Omkring 20 Greenpeace aktivister stoppade i dag det 26 år gamla och enkelskroviga oljefartyget Byzantio i Tallinns hamn. Byzantio har chartrats av företaget Crown Resources, samma företag som chartrade oljefartyget Prestige som sjönk utanför Galicien i november. 15 Grenpeace-aktivister hindrar fartyget från att lämna hamnen genom att blockera utfarten med gummibåtar. Två av demonstranterna har kedjat fast sig i förtöjningstrossarna. I en av gummibåtarna har aktivisterna spänt upp en banderoll med budskapet ”Hazard!”

- Enkelskroviga fartyg utgör en enorm miljörisk. Ett så gammalt fartyg som Byzantio, som har varit inblandad i en tidigare oljeolycka, och dessutom har flera säkerhetsanmärkningar, borde inte få trafikera världens hav, säger Pernilla Svenberg på Greenpeace.

Enligt FNs Sjöfartsorgan får enkelskroviga oljefartyg fortfarande trafikera samtliga av världens hav fram till 2015. Därefter införs ett totalförbud mot enkelskroviga fartyg, eftersom de utgör en allt för stor säkerhets- och miljörisk.

- Katastrofen med fartyget Prestige är ett tydligt bevis på vilket miljöhot ett sådant här fartyg innebär. Utifrån den erfarenheten är det viktigt att samtliga EU länder agerar kraftfullt för att förbjuda enkelskroviga fartyg redan idag. Vi har inte råd att vänta 13 år till, tillägger Pernilla Svenberg.

Byzantio var på väg från Finska viken till sin slutdestination Singapore i Sydostasien. Greenpeace har länge protesterat mot trafikering av oljefartyg på Östersjön som är ett av världens mest förorenade hav. Östersjöns unga ålder, brackvatten och långsamma vattengenomströmning gör havet särskilt känsligt mot oljeutsläpp. Vid svåra stormar har våghöjder på 11 m uppmätts söder om Öland. Statistiskt sett är det endast en tidsfråga förrän ett stort oljeutsläpp sker i Östersjön. Trots detta kommer oljetrafiken på Östersjön att öka med ca 40% under de närmsta åren.

- Om olyckan med Prestige hade inträffat på Östersjön, hade det inneburit en katastrofal ekologisk förödelse. Vi kräver att Finland och Sverige klassificerar sina territorialvatten som särskilt känsliga havsområden (PSSA, Particularly Sensitive Sea Areas). De viktigaste fartygslederna i Östersjön korsar svenskt och finländskt vatten, vilket innebär att länderna i praktiken kan skydda en stor del av Östersjön från undermåliga fartyg och oseriösa rederier genom en PSSA klassning. Det är därför av största vikt att Sverige och Finland agerar starkt i den här frågan. Ett nordiskt agerande skulle påskynda hela den internationella processen, säger Stuart Thomson sakkunnig på Greenpeace.

Taggar