Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace stoppar oljeletning med hjälp av förnyelsebar energi

Pressmeddelande - 14 juli, 1998
Greenpeace stoppade idag oljeletningen i Nordatlanten nordväst om Skottland genom att placera dykare med ett flytande sol- och vindkraftverk i vägen för ett seismiskt undersökningsfartyg. Fartyget Atlantic Explorer, som ägs av norska PGS, tvingades väja undan och därmed avbryta sin undersökningsserie.
- Världen behöver inte mer olja, säger Mats Holmberg ombord på MV Greenpeace. Vi har redan funnit fyra gånger så mycket fossila bränslen som vi kan förbruka om vi inte vill riskera stora skador på ekosystemen.

Greenpeace arbetar för att avveckla användningen av fossila bränslen under de närmaste 30-40 åren. Beräkningar utförda med data från FNs klimatforskarpanel visar att vi bara kan tillåta oss släppa ut en viss mängd koldioxid innan påfrestningarna på klimatet når alltför riskabla nivåer. Denna mängd koldioxid motsvarar ungefär en fjärdedel av redan funna reserver av kol, olja och gas eller ca 25 års användning om inte kraftiga åtgärder sätts in för att minska utsläppen.

Det är andra året i följd som Greenpeace arbetar för att stoppa oljeletningen i Nordatlanten. Tidigare i sommar var Greenpeace fartyg Stahlratte aktivt i norska oljesektorn och lyckades där stoppa oljeriggen Ocean Alliance i ett dygn genom att klättra ombord på riggen.

- Bara i Norge spenderar oljebolagen över 10 miljarder på att leta efter mer olja. Det är inte mer olja vi behöver, det är mindre, säger Mats Holmberg. Om de här pengarna satsades på utveckling av alternativa energikällor istället skulle vi kunna slippa ifrån beroendet av fossila bränslen innan det är försent.

Det flytande sol- och vindkraftverk Greenepace använt för att stoppa Atlantic explorer är en fem meter lång katamaran, “The Solar Prospector”, utrustad med solceller, en vindkraftgenerator och mätinstrument för att beräkna potentialen för havsbaserade sol- och vindkraftanläggningar.

Taggar