Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace stoppar världens största oljerigg i Ølen, Norge

Pressmeddelande - 14 november, 2004
Greenpeace aktivister stoppade i eftermiddags oljeriggen Eirik Raude i Ølen på den norska västkusten söder om Bergen. Riggen är på väg till Barents Hav där Statoil och Norsk Hydro planerar provborrningar av olja i närheten av den ekologiskt känsliga miljön vid Lofoten. Greenpeace kräver att provborrningen stoppas och att den norska regeringen står bakom sitt tidigare löfte att skydda Lofoten och Barents Hav.
Den norska regeringen förbereder som bäst en banbrytande förvaltningsplan för Barents havsområden kring Lofoten och Svalbard. Syftet med planen är att inrätta marina reservat som skulle förbjuda storskaligt fiske och petrokemisk verksamhet. Oljeindustrin gör samtidigt sitt bästa för att undergräva regeringens planer genom att påbörja oljeletning och provborrning före förvaltningsplanen har slutförts.

- Oljeindustrins försök att försvåra skyddet av Lofoten och Barents Hav är odemokratiskt och destruktivt för miljön, säger Truls Gulowsen från Greenpeace på plats i Ølen.

Frågan har delat den norska regeringen som till slut gav efter för oljeindustrins krav, trots att förvaltningsplanen inte är klar ännu. Provborrningen har dock underställts strikta villkor. Tillståndet förutsätter att det inte sker några utsläpp av kemikalier till den omgivande miljön. Det finns inte heller några garantier för att regeringen ger grönt ljus för fortsatt oljeborrning ifall man hittar stora oljefyndigheter i området. Riggen Eirik Raude kommer enligt gällande planer att borra en oljekälla för Norsk Hydro och två källor för Statoil.

Oljebolagen har redan nu försökt upphäva gällande avtal. Den planerade borrningen skulle frigöra tusentals ton av kemikalier som behövs för oljeborrningen och underhållet av riggen. Riggens bristfälliga beredskap att bekämpa oljeutsläpp i vinterförhållanden har också kritiserats. Greenpeace kräver att oljeletningen och provborrningen upphör omedelbart tills förvaltningsplanen blir klar.

Lofoten och Barents hav är ännu relativt förskonade från destruktiv verksamhet. Fiskevattnen hör till de rikaste i världen och i området finns rikligt med sjöfåglar och marina däggdjur. Lofoten är till exempel vida känt för sina späckhuggare. Många av arterna är hotade och forskarna anser att de bör skyddas. Området är mycket sårbart för utsläpp av olja eller kemikalier eftersom miljögifter bryts ned mycket långsamt i det arktiska klimatet. Barents Hav hotas också av de växande oljetransporterna från Ryssland, klimatförändringen och överfisket. Greenpeace kräver att miljöminister Knut Arild Hareide håller sitt löfte och stoppar de planerade provborrningarna i Lofoten.

Taggar