Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace stopper norsk olje till USA

Pressmeddelande - 12 juni, 2001
Mens George W. Bush ankommer Europa for første gang, okkuperte Greenpeace oljetankeren Cosmic for å hindre den i å frakte mer olje til USA. Aksjonen er en protest mot Bush sin motstand mot Kyotoprotokollen og en støtte til EU sitt arbeid for å sette avtalen i kraft enten det er med eller uten Bush.
Femten Greenpeaceaktivister fra 10 land hindrer den greskregistrerte oljetankeren Cosmic fra å forlate Statoils råoljeterminal på Mongstad. Tankeren er lastet med 150.000 tonn råolje, og skulle etter planen levere oljen på den amerikanske østkysten, noe som vil føre til økte, uregulerte utslipp av CO2.

Aktivistene henger banneret STOP OIL TO BUSH – RATIFY KYOTO på skipet og blokkerer det fra å forlate havnen.

- Det er altfor lett å bare prate. Bush må bli vist at resten av verden, inkludert Norge, tar hans motstand mot Kyoto ekstremt alvorlig. Greenpeace stopper nå oljeeksporten fra Norge til USA for å vise Bush noen av kostnadene ved å ikke samarbeide
med resten av verden for å stoppe klimaendringene og hva Norge kan gjøre, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Norge er per i dag den 8. største oljeeksportøren til USA, og bidrar til de uregulerte utslippene i USA med 2 prosent av det totale oljeforbruket. I februar utgjorde den norske eksporten til USA mer enn 355 tusen fat per dag, som tilsvarer to tankere
som Cosmic hver uke. Statoil, som er på vei til å bli privatisert, oppgir i egne annonser at de dekker 10 prosent av oljeforbruket på USAs østkyst, hvor Cosmic var på vei.

- Denne oljeeksporten undeminerer offisiell norsk klimapolitikk, ved at man aksepterer at Bush ikke gjør noe med klimagassutslippene. Dersom det skal være troverdighet i retorikken, må Norge vise mye tydeligere hvor de virkelig står i
klimasaken og holde fast ved Kyoto samen med resten av Europa, med eller uten Bush, sier Gulowsen.

- Selv om den kun er et lite skritt i prosessen, er Kyotoprotokollen det eneste bindende, gjensidige og globale rammerverket som er tilgjengelig for å begynne å takle klimaproblemet. Fortsatt oljeeksport til USA vil bare føre til økte, uregulerte utslipp fra et land der presidenten, med oljeindustriens velsignelse, prøver å ødelegge Kyotoprotokollen, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Taggar