Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace upprättar bas i avverkningshotade Bråtaskogen

Pressmeddelande - 21 mars, 2002
Ett tiotal aktivister från miljöorganisationen Greenpeace upprättar idag en bas för att vakta den avverkningshotade Bråtaskogen utanför Göteborg. Aktivisterna kräver att den planerade avverkningen stoppas och att området bevaras. Skogens framtid avgörs idag vid ett möte mellan länsstyrelsen och Härryda kommun.

– Den information som vi fått hittills visar att chansen att skogen ska få det skydd som den behöver vid det här mötet är liten, säger Patrik Eriksson på Greenpeace. Alla pratar om behovet att skydda gammelskogen, men få är beredda att ta ansvar.

Forskare, myndigheter och naturvårdsorganisationer är överens om att de få gammel-skogar som finns kvar i Sverige behöver sparas om den biologiska mångfalden ska kunna bestå. Dessutom behöver en stor areal produktionsskog tas ur produktion och tillåtas bli gammelskog. Men, de anslag för reservatsbildning som finns i Sverige idag räcker inte. Som komplement vill därför svenska myndigheter att områden ska sparas frivilligt av ägarna.

Sverige har vid ett flertal tillfällen förbundit sig att skydda den biologiska mångfalden, bland annat genom 1992 års undertecknande av FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Om bara ett par veckor ska världens länder samlas i Haag i Nederländerna för att diskutera bland annat hur världens skogar ska skyddas.

– Eftersom Sverige har skrivit på konventionen, så har man ett ansvar för att skydda gammelskogen. Bråtaskogen är ännu ett tydligt exempel på att ord inte omvandlas i handling. Därför kommer vi att vakta skogen dygnet runt tills hotet är borta, säger Eriksson.

I september 1997 upprättade Greenpeace en liknande bas i Svartedalen för att avvärja hotande avverkning av Raneboskogen. Fem månader senare, i februari 1998, påbörjades avverkningen under ett massivt polispådrag. Avverkningen avbröts sedan länsstyrelsen bildade ett interimistiskt reservat i Ranebo. Idag är reservatet permanent.

Ämnen
Taggar