Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace välkomnar ny vindkraftspark – uppmanar regeringen att underlätta fortsatt utbyggnad

Pressmeddelande - 21 mars, 2001
Greenpeace välkomnade idag öppnandet av Sveriges största havsbaserade vindkraftspark, Utgrunden, i Kalmarsund. Samtidigt uppmanades näringsminister Björn Rosengren, som invigde parken att undanröja de rättsliga och finansiella hinder som står i vägen för en snabb utbyggnad av nya vindkraftsparker.
På vägen ut till invigningen medföljde Greenpeace gummibåtar det fartyg på vilket Björn Rosengren var ombord. Aktivister höll upp banderoller med texten ”Äntligen Björn” och ”Vind - inte kärnkraft”. Ett av vindkraftverken pryddes av en banderoll med texten – ”Kärnkraft - borta med vinden”. Greenpeace generalsekreterare Per Stenbeck, som var ombord på fartyget, överlämnade en kravlista med åtgärder som regeringen bör genomföra för att möjliggöra en fortsatt storskalig expansion av vindkraft.

– Vindkraftverken vid Utgrunden är ett första viktigt steg mot en ren energiframtid i Sverige, säger Kathleen McCaughey från Greenpeace. Vindkraften är dels en del av lösningen för att motverka de pågående klimatförändringarna, dels ett medel för att ersätta kärnkraften.

Greenpeace menar att det idag finns alltför många barriärer som hindrar såväl planerade som nya projekt från att genomföras. Bland de krav som Greenpeace framförde till näringsministern märks ett införande av avräkningspriser för vindkraftsel, i åtminstone tio år framåt, ett nationellt minimimål och en tidsplan för utbyggnaden av vindkraften. Dessutom borde tillståndförfarandet underlättas och de kostnader som är förknippade med utbyggnaden sänkas.

– I Europa är vindkraften redan på frammarsch bland annat tack vare regeringsstöd och det finns ingen anledning till varför Sverige ska släpa efter i utvecklingen, säger McCaughey. Vindkraften är nödvändigt både för att vi ska kunna sluta importera smutsig el från kolkraftverk och för att kunna fortsätta med kärnkraftsavvecklingen.

Greenpeace arbetar med att främja vindkraft, framförallt havsbaserad, på ett internationellt plan. Enligt beräkningar som organisationen tagit fram så kommer närmare 23 880 MW ny vindkraft att installeras i Europa under de närmaste fem åren.

Taggar