Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeaceaktion mot oljetanker på väg

Pressmeddelande - 17 maj, 2003
Vid tiotiden idag inledde Greenpeace en aktion mot tankfartyget Highland Faith utanför Skagen. -Fartyget har mycket allvarliga säkerhetsbrister och borde tas ur trafik omedelbart, säger Greenpeaces talesman Stuart Thomson.

Highland Faith är en Panamaregistrerad oljetanker på 77 000 ton, som belagts med kvarstad flera gånger de senaste åren på grund av allvarliga brister som t ex sprickor i skrovet, olja i ballastvattnet, och kraftigt eftersatt underhåll som lett till att hela säkerhetssystemet satts ur spel.

Greenpeace har kontaktat fartyget och upplyst om att det inte är välkommet i Östersjön, men det har inte hörsammat uppmaningen att hålla sig borta. Aktivister i gummibåtar och Greenpeacefartyget Esperanza följer nu fartyget på dess vidare färd.

Highland Faith kommer direkt från ett varv i England där hon fått nytt roder efter ett haveri tidigare i år. Hon har trafikerat Östersjön regelbundet under de senaste åren, och är nu på väg till Köpenhamn genom Öresund.

Den ökande trafiken med dåliga fartyg med bristfälligt utbildad besättning utgör ett allvarligt hot mot Östersjöns miljö. Fram till år 2017 väntas den totala fartygstrafiken öka med 300 procent och trafiken med oljetankers kan fördubblas. Detta leder ofelbart till ökat oljespill från fartyg som tvättar tankar och maskineri, och det ökar dessutom risken för en stor oljekatastrof. Hittills har Östersjön varit förskonad från sådana olyckor, men turen kan inte hålla i sig för evigt.

I dagarna är det ett halvår sedan oljetankern Prestige bröts itu och sjönk utanför Spaniens kust. Hälften av oljelasten på 70 000 ton läckte ut omedelbart och förorenade kusten på en sträcka motsvarande den svenska kusten från Skåne till Stockholm. Skadorna på miljön och på fiskerinäringen beräknas kosta samhället flera tiotals miljarder kronor. Det högsta belopp som fartygets ägare behöver betala är 180 miljoner kronor.

Greenpeaces fartyg MV Esperanza är ute på en tvåmånaders kampanjresa för att fästa uppmärksamheten på hoten mot havet. Greenpeace kräver att man inför stränga regler för fartygens standard och besättning, samt ett obegränsat ekonomiskt ansvar för eventuella olyckor. Reglerna
kan sammanfattas som ett körkort för Östersjön. Ett sådant körkort bör
bli obligatoriskt för alla handelsfartyg som vill trafikera Östersjön, och den som bryter mot reglerna bör blir av med körkortet.

Greenpeace uppmanar staterna runt Östersjön att införliva körkortsreglerna i sin ansökan om att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde, PSSA. Risken är annars stor att klassningen blir en ren formsak, som alls inte förbättrar skyddet av Östersjön.

Taggar