Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeaceaktivister blockerade timmertransport från illegala avverkningar i Amazonas – nu agerar Frankrike

Pressmeddelande - 20 mars, 2008
En ny rapport avslöjar att EU driver på handeln med illegal avverkning och skogsskövling. Lagar och regler behövs för att stoppa handeln med illegalt avverkat timmer. Greenpeace aktion i Frankrike har fått landet att ge stöd åt en lagstiftning.

Illegal skogsbränning i Amazonas

För några dagar sedan stoppade Greenpeaceaktivister ett lastfartyg i en hamn i Caen i Frankrike. Fartygets last bestod av timmer från företag som sysslar med illegal verksamhet i Amazonas.  Greenpeace uppmanade fartygets ägare att avvisa timmer från illegala avverkare tills de kan bevisa att timret kommer från lagliga källor.

Aktionen lyfte fram Europas roll i skövlingen av Amazonas regnskog eftersom Europa köper in timmer som avverkats illegalt i regionen.

- Eftersom EU är världens största importör av timmer från Amazonas är EU medskyldig till denna skövling, säger Amanda Tas, Greenpeace talesperson i skogsfrågor. EU kontrollerar inte om det importerade timret kommer från lagliga källor, vilket lämnar dörren vidöppen för tvivelaktiga företag som kan fylla EU-marknaden med illegalt avverkat timmer. Den illegala avverkningen driver på skövlingen av Amazonas regnskog och det i sin tur ökar den globala uppvärmningen, förstör den biologiska mångfalden och skadar lokala samhällen.

Greenpeace aktion genomfördes efter att Greenpeace släppte sin nya rapport A Future for Forests som avslöjar den europeiska importen av illegalt avverkat timmer från Amazonas. Uppskattningsvis är mellan 60-80% av timret från Amazonas illegalt avverkat. Förstörelsen av stora tropiska områden gör att bönder och spekulanter blir intresserade av att skaffa sig mer mark, vilket i sin tur föder korruption och våld.

Frankrike uttalade sig i tisdags efter aktionen och gav stöd åt en lagstiftning mot importen av illegalt avverkat timmer.

- Vi välkomnar Frankrikes beslut, och samtidigt uppmanar vi Europeiska kommissionen att lägga fram ett effektivt förslag i maj, säger Amanda Tas. Vi förväntar oss också att Frankrike under sitt EU-ordförandeskap under andra halvåret i år, säkerställer att denna lagstiftning kommer att bidra till att stoppa avskogningen och främja ett hållbart brukande av de globala skogsresurserna.

Den franska miljöministern Jean-Louis Borloo har sagt att franska tullmyndigheter bör vara vaksamma och systematiskt kontrollera certifikat och tillstånd för varje timmerlast som anländer till franska hamnar. Nu räknar Greenpeace med att franska myndigheter stoppar all last från företag i Amazonas som är inblandade i illegala avverkningar. Företag bör sluta köpa illegalt avverkat timmer. Endast när timret verifierats av myndigheter i Brasilien, och företagen kan bevisa att deras timmer kommer från lagliga och hållbart brukade källor är det okej.

Inrättandet av en lagstiftning mot illegalt avverkat timmer skulle vara ett viktigt steg mot EU:s uttalade mål att reducera växthusgasutsläppen och minska förlusten av den biologiska mångfalden, samtidigt som en hållbar utveckling förordas.

- Om EU menar allvar med att de vill stoppa skövling, och förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna, måste EU använda sitt ekonomiska inflytande och introducera nya hårdare lagar så att alla virkesprodukter på EU:s marknad kommer från lagliga källor och hållbart skötta skogar, säger Amanda Tas.

Tropisk avskogning orsakar nära en femtedel av det globala utsläppet av växthusgaser, mer än utsläppen från hela transportsektorn världen över. Förra månaden erkände den brasilianska regeringen att takten på avskogningen snarare accelererar än avtar. Skövlingen är huvudorsaken till Brasiliens utsläpp av växthusgaser, och gör landet till den fjärde största klimatpåverkaren i världen.


Ämnen
Taggar