Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Jordbruksverket hemlighåller information om hälsofarliga GMO-grödor

- labbråttor drabbades av inre defekter efter utfodring

Pressmeddelande - 15 september, 2004
Aktivister från Greenpeace klättrade vid halv nio-tiden i morse upp på Jordbruksverkets byggnad i Jönköping. Samtidigt placerade andra aktivister en 20 fots container vid ingången till Jordbruksverket med texten ”Monsantoland”
Greenpeace har erfarit, att det av ansökningsmaterial från Monsanto om utsättningstillstånd i EU av två GMO-grödor (genmodifierade organismer) framgår, att råttor som utfodrats med dessa GMO uppvisar en lång rad allvarliga defekter i vitala organ (1).

Jordbruksverket (SJV) är ansvarigt för hanteringen av de GMO-ansökningar som lämnas in i Sverige. Det är SJVs uppgift att grundligt granska ansökningsmaterialet.

”Vi kan tyvärr konstatera att SJV:s iver att tillmötesgå GMO-ansökningarna från Monsanto har medfört att SJV har försummat att granska materialet. Därför kan Sverige nu vara på väg att den 20 september rösta för ett EU-godkännande av de två ovan nämnda GMO. GMO som i utfodringsförsök med råttor har orsakat en rad signifikanta defekter i råttornas lever, njure, antalet vita och röda blodkroppar och mängden blodsocker. Det är en skandal om Sverige trots dessa alarmerande fakta röstar för ett godkännande av dessa GMO i EU-kommittéen den 20 september”, säger Dan Belusa, GMO-talesman för Greenpeace i Norden.

I direkt strid med både sekretessförordningen och EU-direktivet 2001/18 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön - det direktiv som reglerar GMO i EU - har SJV hållit data från utfodringsförsöken med de abnorma råttorna hemliga. Enligt sekretessförordningen (1980:657) bilaga 91 gäller sekretess emellertid inte ”… om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut”.

Då Greenpeace den 30 juni i år krävde att få tillgång till materialet som visar att GMO-utfodrade råttor drabbades av tydliga abnormiteter i vitala organ, motiverade SJV sitt avslag med att “Såvitt gäller det undantag som avser allmänintresset anser Jordbruksverket inte att detta har sådan vikt att det kan anses uppväga den risk för skada för Monsanto som ett utlämnande av uppgifterna om forskningsresultat skulle innebära”.(2)

Svaret tyder på att SVJ har låst sig vid en GMO-positiv linje där man per automatik hemlighåller varje information som inte är till fördel för Monsanto och andra stora transnationella GMO-företag. Sverige riskerar därmed att per automatik rösta för marknadsintroduktion av alla GMO-ansökningar.

”SJV väljer att helt bortse från både EU:s och Sveriges lagstiftning för att att hemlighålla Monsantos råttstudier. SJV:s hemlighetsmakeri tjänar enbart till att för allmänheten undanhålla information om abnormiteterna hos råttorna – och att dölja att SJV inte har gjort något för att försöka ta reda på orsakerna till abnormiteterna.” säger Lennart Daléus, generalsekreterare på Greenpeace.

”Med denna praxis är Sverige i full gång med att underminera den försiktighetsprincip som blev införd med EU-direktiv 2001/18. Därmed är både befolkning och miljö lika oskyddade som under den gamla riskvärderingen. SJV har agerat fullständigt oansvarigt. Vi uppmanar nu den svenska regeringen att agera med kraft. Först bör SJV:s olagliga sekretessbeläggning av dessa två GMO-ansökningar hävas omedelbart. I framtiden måste också en långt mer grundlig och kritisk granskning föregå alla de GMO som provas i Sverige. Om inte detta sker blir det svårt för omvärlden att uppfatta Sverige som annat än ett ”Monsantoland”, säger Dan Belusa.

Ytterligare information: Lennart Daléus, generalsekreterare, Greenpeace Norden - på plats vid SJV, Tel: 070 233 30 05. Dan Belusa, GMO-talesman för Greenpeace Norden – på plats vid SJV, Tel: 00 45 51327911. Jan Søndergård, pressmedarbetare Greenpeace Norden - på plats vid SJV, Tel: 070 514 9310

Noter. (1) Det rör sig om en GMO-raps GT73 och en GMO-majs MON 863, bägge från Monsanto; bägge har vid utfodringsförsök resulterat i deformiteter i råttor; och båda ansökningarna riskerar att få tillstånd att sättas ut på EU-marknaderna innan månadens slut. För GMO-majset MON863 röster EU-länderna om ett godkännande redan nästa Måndag vid EU-kommitténs möte den 20 september 2004. (2) Jordbruksverkets beslut om avslag av Greenpeace begäran om utlämnande av allmänna handlingar, Greenpeace brev till regeringen / Statsråd Ann-Christin Nyqvist om utlämnande av handlingar som ingår i riskvärderingen av GMO-majs Mon863 och GMO-rapsGT73 och Greenpeace överklagande av SJV:s beslut Dnr 22-4963/04 till kammarrätten i Jönköping.