Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Koldioxidutsläpp leder till omfattande koralldöd

Pressmeddelande - 6 juli, 1999
Idag släpper Greenpeace en ny vetenskaplig rapport som visar att världens korallrev kommer att ödeläggas på grund av uppvärmningen av tropiska hav.
Rapporten, “Climate Change Coral Bleaching and the Future of the World´s Coral Reefs”, visar att revbildande koraller idag lever i så pass höga temperaturer de klarar. Rapporten kopplar ihop blekningen av koraller med hög yttemperatur i vattnet (över 29,3 grader). De sex mest omfattande fallen av korallblekning de senaste 20 åren har förorsakats av perioder av allt högre vattentemperaturer. Den hittills värsta inträffade 1998 när i princip alla tropiska rev världen runt drabbades.

Författaren till rapporten, professor Ove Hoegh-Guldberg från universitetet i Sydney, drar slutsatsen att ifall temperaturen i världen stiger enligt de beräkningar som gjorts av Australiens CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Organisation) och Max Plank Institutet i Tyskland kommer korallblekningen att öka i frekvens och intensitet världen över tills det sker årligen från år 2030 till 2070, beroende på revens system.

Även en liten temperaturökning kommer att ha extrema konsekvenser för det komplexa tropiska marinekosystemet, enligt rapporten. Stora Barriärrevet i Australien, som består av 2100 km sammanhängande korallrev, står speciellt i farozonen och har redan drabbats av massblekning.

- Greenpeace har tidigare varnat för sambandet mellan global uppvärmning och korallblekning och denna rapport är det senaste beviset på detta samband, säger Truls Gulowsen, Greenpeace Nordens klimatkampanj. Det är viktigt att reducera koldioxidutsläppen och börja fasa ut fossila bränslen. Norge har exempelvis ett särskilt ansvar som världens näst största exportör av olja.

Korallblekning uppkommer när mikroskopiska organismer, sk zooxanthellaer, vilka färgar korallens vävnad och förser dem med näring, lämnar korallerna för att söka sig till kallare vatten. Detta sker när maxtemperaturen i vattnet stiger, i de flesta fall en till två grader.

Rapporten kommer i november att publiceras i den 50:de upplagan av CSIROs internationella tidskrift “Marine and Freshwater Research”.