Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

M-Real köper cellulosa från skövlade finska urskogar

Pressmeddelande - 13 mars, 2007
Greenpeace-aktivister demonstrerar idag utanför Finlandia-huset i Helsingfors i samband med skogsbolaget M-Reals bolagsstämma. Greenpeace vill på detta sätt påminna aktieägarna om att M-Real bär en del av ansvaret för skövlingen av urskogarna i Lappland. Bolaget köper upp cellulosa av Botnia, som i sin tur använder sig av omtvistat virke från de lappländska urskogarna.

Polisen avlägsnar demonstranter från Stora Ensos aula vid huvudkontoret i Helsingfors. Greenpeace protesterar mot bolagets upphandling av virke från lappländska urskogar. Aktivisterna fäste en banderoll vid byggnadens fasad tidigt på måndagen.

M-Real påstår på sin egen hemsida att bolaget inte köper upp virke som härstammar från gammelskogar med höga skyddsvärden. M-Real definierar gammelskog enligt en etablerad praxis i Finland, dvs man förlitar sig på samma kriterier som miljöministeriet, Skogsindustrin r.f., miljöorganisationerna och skogsforskarna.

Trädbeståndet i urskogar och gammelskogar (över 70-140 år) består av träd i olika åldrar och storlek, buskskiktet är vanligen mer välutvecklat och kronskiktet har flera nivåer. Gamla stubbar och andra spår av mänsklig verksamhet minskar inte skyddsvärdet av skogarna. Det finns gott om döda och multnande träd i gammelskogar.

Skogsbolaget Botnia, som levererar cellulosa till M-Real, använder sig av virke som uppfyller dessa kriterier och härstammar från omtvistade områden i bland annat Lappland.

- M-Real matas troligtvis med vilseledande information av Metsäliitto,
som svarar för upphandlingen av virket eftersom de trädstammar som används för produktionen av cellulosa inte uppfyller M-Reals egna kriterier och riktlinjer. Antingen berättar Forststyrelsen inte om timrets ursprung eller så är M-Reals kontrollsystem ett spel för gallerierna, säger skogsansvarige Matti Liimatainen på Greenpeace.

Över 240 renommerade forskare har vädjat till beslutsfattarna genom att underteckna en appell som syftar till att stoppa de ekologiskt ohållbara avverkningarna. Enligt forskarna förstör avverkningarna oersättliga naturvärden samtidigt som Finland bryter mot flera folkrättsliga avtal genom att tillåta skövlingen. Gammelskogarna är värdefulla för den lokala turismen och renskötseln.

Forststyrelsen avverkar som bäst skyddsvärda urskogar i Pokka-Pulju, Kittilä. Virket fraktas till Botnias fabrik i Kemi, som i sin tur förser M-Real med cellulosa av tvivelaktigt ursprung.

Den tilltagande avverkningen av gammelskog är ett världsomfattande problem. Omkring 80 procent av världens gammelskogar har redan skövlats. I Finland är situationen ännu sämre eftersom endast 5 procent av landets gammelskogar återstår.

Fotnoter

Relevanta länkar på nätet:
http://www.forestinfo.fi/metsalappi
(på finska)
http://www.forestinfo.fi/forestlapland/
(på engelska)

M-Reals utlåtande om gammelskogar:
http://www.m-real.com/ilwwcm/resources/file/eb8cd6433c871c1/M-real%20ogf%20statement.pdf

Forskarnas appell för att stoppa avverkningarna av gammelskog:
http://www.tutkijakirje.org