Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nordsjöns vindar kan ersätta kol och olja

Pressmeddelande - 6 november, 2000
- Om vi tog vara på bara en procent per år av potentialen i havsbaserad vindkraft i de fem länderna vid Nordsjön skulle vi kunna stänga fem kolkraftverk per år. Vi skulle kunna försörja 6,5 miljoner hem med vindkraft, sysselsätta 160 000 personer och samtidigt uppfylla målsättningarna i Kyotoprotokollet, sade Karl Mallon, energianalytiker på Greenpeace International, när organisationens nya vindkraftrapport offentliggjordes.
Rapporten "North Sea Offshore Wind - A European Powerhouse" visar att den samlade potentialen för vindkraft till havs utanför Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Danmark uppgår till 1933 Terawatt-timmar per år, tre gånger större än ländernas totala elkonsumtion. Teknologin är pålitlig och effektiv. En enda ny vindgenerator kan försörja 2000 hushåll. Det är vidare ekonomiskt hållbart att utnyttja dessa enorma vindkraftsresurser. Den extra vindenergin utanför kusten kompenserar ofta de ökade kostnaderna för kablar.

En annan viktig slutsats i rapporten, som skrivits av det tyska Deutsches Windenergie Institut (DEWI), är att havsbaserade vindparker kan klara kraven på en miljömässigt sund utveckling. Den lägger upp riktlinjer för skydd av fåglar, marina däggdjur, fisk och andra marina ekosystem.

Greenpeace analys visar att om en procent av de fem Nordsjöländernas havsbaserade vindresurser användes för att ersätta kolkraft fram till år 2012 (slutet på Kyotoprotokollets första åtagandeperiod), så skulle det hindra 10.3% av deras nuvarande utsläpp av koldioxid, eller 186 miljoner ton per år.

Greenpeace kräver att de fem Nordsjöländerna etablerar planer för att ta vara på sina vindkraftsresurser till havs, som en viktig del i deras klimatstrategier. Havsbaserad förnybar energi hindras idag av institutionella barriärer, meningslös byråkrati och brist på politisk vilja.

Med rapporten vill Greenpeace visa de politiker som deltar i FNs klimatförhandlingar i Haag nästa vecka att det idag finns både teknologi och resurser för att förhindra ytterligare klimatförstöring.