Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nordsjötorsken fortsatt utfiskad och situationen bekymmersam för sill

Pressmeddelande - 27 juni, 2008
Idag kom ICES (internationella havsforskningsrådet) råd om fisket i Västerhavet. Fiskeministrarna misslyckades att utnyttja förra årets ovanliga tillfälle att rädda torsken i Nordsjön. Den lilla ökning som forskarna för ett år sedan kunde rapportera om är nu försvunnen. Fiskeministrarna saknar kompetens och vilja att rädda nordsjötorsken.

Torsken på sin dödsbädd. I vintras lämnade Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF 15000 namnunderskrifter till jordbruksminister Eskil Erlandsson med krav på att han stoppar torskbegravningen i våra hav. Enligt forskarna är tillståndet för torsken fortfarande akut och fiskestopp är det enda som kan rädda den.

Förra årets vetenskapliga rådgivning var en siffra, 22 000 ton, vilket inkluderade utkast och orapporterade fångster. Detta misstolkade ministrarna som en kvot utan utkast och orapporterade fångster vilket innebär att det verkliga uttaget är över 40 000 ton, dubbelt så mycket som ministrarna beslutat.
Effekten kan ses i beståndet. Forskarnas klara budskap till ministrarna har klingat ohört i åratal.

-  Den alarmerande stora mängden utkast och orapporterade fångster måste minska betydligt om torsken i Nordsjön ska kunna räddas. Ett fiske där utkast och orapporterat fiske är lika stor som fiskekvoten har mycket långt kvar till ett uthålligt fiske. Forskarnas råd är att stänga fisket nästa år, och vi kräver att ministrarna följer rådet, säger Staffan Danielsson, talesperson i havsfrågor, Greenpeace.
Fisket måste också ta tag i problemen med det höga fisketrycket mot årsklasserna 1 – 3. Det uppskattas att 80 procent av den fisk som fångas faller inom de årsklasserna. Situationen för torsken i Kattegatt är katastrofal och nödåtgärder måste vidtas.
- Sveriges och Danmarks beslut att skydda torskens lekområde i Kattegatt är positivt men skyddet måste innebära att området får ett strikt skydd som marint reservat. Det är oundvikligt att stänga fisket, fortsätter Staffan Danielsson.

- Greenpeace uppmanar nu fiskeministrarna i Nordsjön att upprätta en heltäckande förvaltningsplan för hela Nordsjön, baserat på ekosystemansatsen. Det betyder inget riktat fiske mot torsk, minskat fiske av arter som resulterar i mycket torsk som bifångst, nya redskapsregleringar, bättre kontrollsystem till havs och på land samt tuffa åtgärder för att eliminera utkast.
Nordsjöns sillfiske har problem både med beståndens storlek och med fisketrycket. För att uppnå den försiktighetsnivån för sillbeståndet nästa år, bör inget fiske ske. För sjätte året i rad är föryngringen försämrad. Den nuvarande förvaltningsplanen leder inte till önskad effekt och nya regler krävs. Situationen för sill är akut och länder som bedriver detta fiske måste förbättra återhämtningsplanen om det ska finnas något uthålligt sillfiske i framtiden.

Ämnen