Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ny rapport om palmolja avslöjar:

Europeiskt sug efter biobränslen, chips och godis förstör klimatet

Pressmeddelande - 8 november, 2007
En månad innan världens regeringar samlas i Bali för att komma överens om nästa fas i de internationella åtgärderna för att bekämpa klimatförändringarna, avslöjar en Greenpeace-undersökning att några av världens största livsmedelsföretag - och den nya europeiska efterfrågan på palmolja till drivmedel - orsakar förstörelse av extremt klimatviktiga regnskogar i Indonesien.

Regnskog som skövlats för oljepalmsplantager i provinsen Riau på Sumatra.

Greenpeace rapport "Cooking the Climate", som släpps idag, visar hur stora internationella företag, som Unilever, Nestlé och Procter & Gamble, är drivande i förstörelsen av regnskog i Riauprovinsen på Sumatra, Indonesien. I området skövlas stora arealer regnskog för att tillfredsställa den globalt ökande efterfrågan på palmolja till livsmedel, kosmetika och biobränsle. En stor del av denna regnskog växer på så kallade torvrika träskmarker, som är en av de största och viktigaste kolsänkorna i världen. När de sedan skövlas släpps stora mängder växthusgaser ut i atmosfären.

- Den här undersökningen visar att några av världens mest kända företag är pådrivande i klimatförändringarna, säger Frode Pleym som precis återvänt från Greenpeace läger i Riauprovinsen på Sumatra. Köper man till exempel KitKat, Flora eller Pringles bidrar man ofrivilligt till att regnskog skövlas på Sumatra.

Greenpeace rapport visar även hur företag drar nytta av den globala oron för klimatförändringarna genom att kalla palmolja för ett "biobränsle". Regeringar runt om i världen sätter mål för biobränsleproduktionen; inom EU ska 10 procent av alla drivmedel vara förnyelsebara till 2020. Men att ersätta regnskogar och speciellt sådana som växer på torvrika träskmarker med oljepalmsplantager släpper ut långt mer koldioxid i atmosfären än vad som tjänas in på att använda palmolja istället för diesel.

- Vi är mycket glada över att OKQ8 drog tillbaka lanseringen av sin palmoljediesel, men faktum kvarstår att andra företag när som helst kan söka skattelättnader för att lansera ett palmoljebränsle. Skulle palmolja få fäste som drivmedel i bilar i världen skulle det innebära en katastrof för klimatet, säger Frode Pleym och understryker att det behövs tydliga regler för att skilja ut de sämsta biobränslena:

- Palmolja kan aldrig vara en del av lösningen på klimatproblemen och därför måste regeringen se till att undanta palmolja från de skattelättnader som alla biobränslen får i Sverige, säger han.

Den indonesiska provinsen Riau på ön Sumatra, hyser 25 procent av landets oljepalmsplantager. Det finns planer på att utöka området med tre miljoner hektar, vilket skulle innebära att nästan halva provinsen täcktes med plantager. Detta skulle få förödande konsekvenser för de torvrika träskmarkerna i Riau, som lagrar hela 14.6 miljoner ton kol - det motsvarar ett år av världens globala utsläpp av växthusgaser.

- Den globala avskogningen står för upp till en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Därför anser Greenpeace att det är av yttersta vikt att Sveriges regering verkar för att ett skydd av världens återstående tropiska skogar inkluderas i nästa fas av Kyotoprotokollet, istället för att subventionera skogsförstörelse genom skattestöd till palmoljediesel, säger Martina Krüger, talesperson i klimatfrågor på Greenpeace.

Taggar