Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ny valslakt möts med utökad bojkott

Pressmeddelande - 3 maj, 1994
Norge återupptar i dagarna den så kallade "vetenskapliga forskningsjakten" på 127 vikvalar. Valköttet från jakten kommer att säljas i vinstsyfte. Norge har också förklarat att man kommer att återuppta kommersiell valfångst - trots att den är förbjuden sedan flera år tillbaka. Greenpeace kommer samtidigt att trappa upp bojkotten mot norska produkter och tjänster i flera länder.

Vikvalsbeståndet i nordöstra Atlanten är skyddsklassat av den internationella valfångstkommissionen (IWC) sedan flera år tillbaka eftersom man noterat att vikvalstammen minskat kraftigt under de senaste trettio årens hårda jakt. Trots det återupptog Norge förra året sin kommersiella valfångst. Ett stort antal nationer har protesterat mot norrmännens beslut.

- Om alla länder skulle följa Norges exempel är vi på väg mot någon slags anarki i internationellt miljöarbete, sa tex Sveriges miljöminister Olof Johansson när den norska regerings beslut blev känt.

Greenpeace startade förra året en bojkott mot norska produkter i flera länder. Enligt en studie vid Norges Handelshögskola har norska företag förlorat mellan sex och tio miljoner norska kronor på valjakten genom att kontrakt för närmare 450 miljoner norska kronor har ställts in.

- Det är viktigt att alla länder respekterar internationella miljöregler och skydds- klassning av hotade arter. När Norge åter följer IWC:s regler och överenskommelser slutar bojkotten, säger Agneta Johansson på Greenpeace.
- I Sverige satsar vi först och främst på protestlistor till den norska regeringen och ökad information till allmänheten om den illegala valjakten. Men i exempelvis England, Tyskland, Italien, Österike och Holland kommer man att intensifiera sina bojkottaktioner mot såväl norska produkter som resor till Norge.

Ämnen
Taggar