Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nya avverkningar i Bråtaskogen

Pressmeddelande - 4 november, 2002
I slutet på förra veckan upptäckte Greenpeace att nya avverkningar har skett i Bråtaskogen. Cirka trettio träd har fällts i ett område som tidigare delvis ingick i det så kallade kyrkoreservatet. Med anledning av avverkningen har länsstyrelsen nu startat en utredning, för att se hur ett interimistiskt reservat skulle kunna se ut. Greenpeace uppmanar länsstyrelsen att så fort som möjligt se till att ett skydd kommer till stånd.

- Än en gång har träd avverkats i Bråtaskogen, säger Patrik Eriksson på Greenpeace. Länsstyrelsen måste nu se till att området verkligen får det skydd det så väl behöver. Visst är det bra att länsstyrelsen arbetar på hur ett tillfälligt skydd skulle kunna se ut. Nu gäller det bara att de går från ord till handling och verkligen fattar ett beslut om att skydda området. Även i somras upptäckte Greenpeace avverkningar i Bråtaskogen. Detta trots att länsstyrelsen sade sig ha fått löften på att inga avverkningar skulle ske. I augusti publicerade Göteborgs Naturhistoriska Museum rapporten "Bråtaskogen – tätortsnära natur värd att bevara?", som initierats av länsstyrelsen. Rapporten fastslår skogens höga naturvärden och listar bland annat ett tiotal arter som återfinns i området, samtidigt som den bekräftar att skogen innehåller sådana kvaliteter som det råder brist på i de svenska skogarna. - Nu när områdets höga naturvärden ännu en gång är fastställda kan inte länsstyrelsen tillåta att mer träd fälls i Bråtaskogen, avslutar Eriksson.

Bråtaskogen uppmärksammades i början av 2002 sedan svenska kyrkan sålde sin del av den 200 hektar stora skogen till en privat markägare. Den nye markägaren lämnade omgående in en avverkningsanmälning, och avverkningar påbörjades sedan i april 2002 av Västskog, trots protester från Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen i Västra Götaland hävdade att många skogsområden avverkades på grund av att länsstyrelsen saknade medel att skydda dem. Västskog avbröt avverkningarna efter mindre än en vecka. Idag är endast en procent av skogsarealen nedanför fjällen skyddad mot skogsbruk. Enligt den nuvarande naturskyddspolitiken ska staten skydda tre procent av skogsarealen fram till 2010. Miljövårdsberedningen menar, liksom många forskare, att minst tio procent måste undantas från skogsbruk.

Ämnen
Taggar