Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Oljesyndare frikändes

Greenpeace kräver hårdare regler

Pressmeddelande - 2 april, 2003
De ansvariga för oljeutsläppet från M/S Fagervik frikändes idag av Göta hovrätt, trots att domstolen ansåg det bevisat att oljan kom från fartyget, och att den inte kan ha släppts ut av misstag.

-Domen visar tydligt att den svenska lagen inte räcker till för att skydda Östersjön mot oljeutsläpp. Beviskraven är så höga att ingen kan dömas som inte själv har erkänt och tagit på sig skulden. Det säger Stuart Thomson, ledare för Greenpeaces havsmiljökampanj.

Oljeutsläppet skedde utanför Västervik i februari 2001. Fartygets kapten och maskinchef åtalades, men frikändes av Norrköpings tingsrätt, som inte ansåg att brott kunde styrkas. Domen överklagades till Göta hovrätt, som nu alltså kommit med sitt avgörande.

Rätten säger att oljan inte kan ha släppts ut av misstag, och att det mesta talar för att den släppts ut avsiktligt. Men det finns en liten möjlighet oljan kan ha läckt ut på grund av en skadad ventil, och eftersom beviskraven i brottsbalken är så höga, kan maskinchefen inte dömas. Rätten var inte enig, två nämndemän ansåg att maskinchefen borde fällas.

I maj 2002 blockerade Greenpeaceaktivister Fagervik och hindrade henne från att lämna hamn i Norrköping. Protestaktionen ledde till att fyra aktivister åtalades och dömdes till böter och skadestånd för grovt egenmäktigt förfarande. Även den domen har överklagats, och fallet kommer upp i Göta hovrätt den 14 april.

-Vi ser med stor spänning fram mot rättegången. Det vore absurt om de hårda domarna fastställs av hovrätten. En rättsstat som Sverige borde inte ha ett system som låter oljebovar gå fria, medan de som protesterar mot oljeutsläpp döms som brottslingar, säger Stuart Thomson.

Det är mycket ovanligt att oljedumpare blir dömda för sina brott. Mellan år 1982 och 1996 ledde oljeutsläpp bara till åtal och fällande dom i fem fall. Men oljeutsläpp är desto vanligare. De senaste fjorton åren har i genomsnitt cirka 300 fall registrerats per år, bara i svenska vatten. Det beräknas att fartygstrafiken i Östersjön årligen släpper ut mellan 2 000 och 7 000 ton olja. Det mesta kommer från vanliga fraktfartyg som rengör tankar och maskineri och tömmer ut ofiltrerat vatten.

Oljedumpningarna utgör ett hot mot Östersjöns känsliga miljö. För att förhindra dumpningar i framtiden krävs strängare regler för sjöfarten. Greenpeace kräver att man inför ett körkort för Östersjön, med regler för fartygens standard och besättningens utbildning. Sverige kan införa krav på ett sådant körkort genom att få de svenska Östersjövattnen klassade som särskilt känsliga havsområden, så kallade PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas). Greenpeace uppmanar den svenska regeringen att lämna in en sådan ansökan till IMO snarast.

Taggar