Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Premiär för banbrytande kartor över världens skogar

Pressmeddelande - 21 mars, 2006
Greenpeace presenterar nu de mest exakta kartorna över världens skogar som någonsin tagits fram. Tills nu har det saknats kartläggning över vilka skogar i världen som är intakta och inte har skadats av människan. Greenpeace har arbetat i över ett år för att ta fram bilderna. I dag lanserades de på FN-toppmötet om biologisk mångfald som hålls i Brasilien.

Flygfoto över Río Blanco i Patagonien, Chile.


Kartorna avslöjar bland annat att:
  • 82 av 148 länder har förlorat alla sina intakta skogslandskap.
  • Mindre än 10 procent av världens landareal består av stora intakta skogsområden.
  • Endast 8 procent har ett formellt skydd globalt.
  • Inom EU är Sverige och Finland de enda länder som har intakta skogslandskap kvar.

Kartorna ger en avslöjande och tydlig bild av hur människan har påverkat naturen. Världens skogar är hotade, och djur, växter och människor med dem. Illegalt och destruktivt skogsbruk har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten då det förstör både skyddade och biologiskt viktiga områden.

Samtidigt är det den internationella handeln med timmer som driver på den olagliga skövlingen av skog. Det innebär att även EU-länderna, däribland Sverige, har ett stort ansvar för att den förödande ödeläggelsen av skog kan fortsätta.
EU-kommissionen utreder för tillfället hur en lagstiftning skulle kunna hindra EU:s import av olagligt avverkat timmer. Ulrica Messing, som är ansvarig för Sveriges inställning i frågan har upprepade gånger sagt att ett sådant förbud inte behövs.

- Miljöminister Lena Sommestad talar ju ofta om behovet av att skydda den biologiska mångfalden globalt. Detta blir absurt när infrastrukturminister Ulrica Messing inte ens vill förbjuda importen av timmer som kommer från olagliga skogsavverkningar i världens fattigaste länder. Regeringen bygger sitt gröna folkhem med stulet virke, säger Anders Hellberg, Greenpeace.

Greenpeace har skapat de banbrytande kartorna med hjälp av nya, högupplösta satellitbilder. Kartorna visar intakta områden större än 500 kvadratkilometer. Skogar av denna omfattning har bäst möjligheter att i längden behålla en livskraftig population av många djur och växter.

Av de skogsområden som försvunnit de senaste 10 000 åren har hälften gått förlorade de senaste 80 åren. Greenpeace menar att kartorna nu ger världens regeringar ett nytt verktyg för att förstå vilka områden som är i störst behov av skydd. Om man samtidigt tar tydliga krafttag mot det illegala och destruktiva skogsbruket är det ännu inte för sent att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Se global karta över intakta skogsområden