Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Protest mot Stora Ensos köp av skövlad finsk urskog

Pressmeddelande - 6 mars, 2009
Sammanlagt 25 Greenpeaceaktivister, däribland fyra svenska, hängde idag upp en 220 kvadratmeter stor banderoll på Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors i protest mot skogsbolagets ansvarslösa köp av virke från avverkade finska urskogar. Stora Enso har genom köpen använt 300 år gammal skog för att tillverka pappersmassa.

En 220 kvadratmeter stor banderoll på Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors. Stora Enso har genom köpen använt 300 år gammal skog för att tillverka pappersmassa.

Efter tre timmar tvingades aktivisterna ned från Stora Ensos huvudkvarter och åtta av de 25 aktivisterna greps av polis. Bland aktivisterna på plats i Helsingfors var fyra svenskar, från Göteborg, Stockholm och Lund, med för att uppmärksamma att Stora Enso delvis är ett svenskt bolag och måste ta sitt ansvar.

Inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald, som Finland har skrivit under, uppmanas länder att skydda sina vidsträckta, orörda skogsområden senast år 2010. I Finland är det nu mindre än 5 procent skog kvar som kan räknas som orörd eller urskog. Ser man till hela Europa är siffran ännu lägre. I och med Stora Ensos inköpspolicy bidrar skogsbolaget till att dessa artrika skogar skövlas.

- Stora Enso, som köpt mycket virke från finsk urskog tidigare och har en stor skuld att betala till den finska naturen. Det minsta de kan göra är att bidra till bevarandet av de få intakta skogsområden som fortfarande finns kvar, säger hon vidare.

- Det är på tiden att vi skyddar de få orörda urskogar som klarat sig från avverkning. Den efterfrågan som finns på virke kan inte på något sätt motivera att avverka de här skogarna, säger Sini Harkki, Greenpeace talesperson i skogsfrågor i Finland.

Greenpeace kartlade under 2006 åtta orörda områden på statlig mark i finska Lappland.  Områdena omfattade cirka 0,8 procent av den skogsmark i Lappland som ligger utanför redan skyddade områden. Under vintern 2008/09 har avverkningar gjorts i fyra av de åtta områdena. Avverkningarna omfattar 250 hektar, men har fragmenterat och delat upp ett tidigare intakt skogsområde på totalt 2000 hektar.

Video från aktionen (på finska)

 

Ämnen
Taggar