Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Rainbow Warrior i Östersjön

Pressmeddelande - 29 maj, 2002
Vid en presskonferens idag ombord på fartyget MV Rainbow Warrior i Stockholm presenterade Greenpeace en del av de problem som allvarligt hotar Östersjön. Organisationen pekar särskilt på överfiske, oljeutsläpp från fartyg och behovet av skydd för utsjöbankarna. Rainbow Warriors besök i Östersjön är det första på över 10 år och ingår i organisationens upptrappade arbete med att skapa ett bättre skydd för Östersjön. Greenpeace påpekar att Östersjön är ett av de mest förorenade och överfiskade haven i världen och att det krävs förändringar i lagstiftning och företagens beteende om havet ska kunna räddas.

Det kritiska läget i Östersjön har uppstått därför att havet är ett av de mest känsliga och samtidigt mest drabbade haven i världen. Medan en del utsläppskällor har minskat finns också tecken på ökad förorening, fartygstrafik och ett fortsatt
överfiske.

- Fisket av alla de viktigaste arterna i Östersjön ligger över vetenskapliga rekommendationer.Resultatet av överfisket på torsk har nu blivit tydligt för alla och
risken att sill och andra arter kommer att drabbas är stor om inte kvoterna sänks, säger Stuart Thomson, kampanjledare på Greenpeace.

När det gäller utsläpp av olja från fartyg i Östersjön anser
Greenpeace att det krävs ett helt annat sätt att reglera trafiken än
idag.

- Dagens lagstiftning bygger på att man i efterhand försöker bevisa att någon avsiktligt släppt ut olja, vilket är i det närmaste omöjligt, säger Thomson. För att få stopp på utsläppen måste man införa regler som förhindrar att de sker och om de ändå skulle ske måste de ekonomiska konsekvenserna bli avsevärt större än vad de är idag.

Greenpeace kräver att regeringarna i Östersjön inför krav på behörighet för fartyg, ett sorts ”körkort” för Östersjön. Organisationen kräver också att fartygen och shippingbranschen ska tilldelas det fulla ekonomiska ansvaret för de skador på människor och miljö som uppstår till följd av oljeutsläpp, vare sig de är avsiktliga eller ej. Eftersom situationen är akut uppmanar Greenpeace företag som är verksamma med transporter i Östersjövatten att – i väntan på lagstiftning - inte anlita fartyg eller företag som har gjort sig skyldiga till oljeutsläpp eller som är av uppenbar låg standard.

Greenpeace krav till regeringen i Sverige och andra östersjöländer är:

Skydda Östersjöfisken: Stoppa överfisket - sänk kvoterna.

Skydda vattnet mot oljedumpningen: Inför hårdare regler för fartygstrafiken och fullt ekonomsikt ansvar för fartyg och företag som dumpar olja i havet. Företag måste ta sitt ansvar och inte använda fartyg som har dumpat olja i havet eller håller låg standard.

Skydda bankarna – havets hjärta och sista tillflyktsorter.
 

Taggar