Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Regeringen trotsar riksdagen.

Ingen svensk ansökan om skydd för Östersjön!

Pressmeddelande - 10 april, 2003

Det blir ingen svensk ansökan om att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Redan i höstas gav riksdagen i uppdrag åt regeringen att snarast möjligt lämna in en ansökan till FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Men enligt uppgifter till Greenpeace kommer ingen sådan begäran kommer att lämnas in.

-Det här betyder att miljöminister Lena Sommestad helt enkelt struntar i ett klart och entydigt riksdagsbeslut. Det innebär också att viktigt arbete för att rädda Östersjön från utsläpp av olja och andra farliga kemikalier fördröjs. Det konstaterade Lennart Daléus, generalsekreterare i Greenpeace Norden och Stuart Thomson, kampanjledare i havsmiljöfrågor, när de idag på morgonen träffade svenska medlemmar i Globe, en internationell sammanslutning av miljöengagerade parlamentariker.

Fredag den 11 april är sista dagen för att anmäla ärenden man vill ta upp vid IMO:s möte i juli, och källor på miljödepartementet har tidigare sagt att Sverige skulle lämna in en ansökan om att klassa sina vatten som särskilt känsliga havsområden, PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas). Men nu blir det alltså ingen sådan ansökan. Istället vill regeringen att alla länder kring Östersjön skall enas om en gemensam ansökan via Helsingforskommissionen (HELCOM).

-En sådan ansökan kommer inte att leda till strängare regler för att skydda Östersjön. Enda sättet att nå enighet i HELCOM är att göra reglerna så svaga att även de mest motvilliga länderna kan godta dem, säger Stuart Thomson. -Det effektivaste sättet att skydda Östersjön är att Sverige inför egna regler för de svenska vattnen. Sveriges ekonomiska zon utgör 40 procent av Östersjöns yta.

Östersjön har en unik och mycket störningskänslig marin miljö. Samtidigt är Östersjön ett av världens hårdast trafikerade och mest förorenade hav. Dess vatten innehåller tre gånger mer olja än Nordsjöns, och hundra gånger mer än världshaven i genomsnitt. Tankern Prestige som sjönk med sin last av 70 000 ton olja utanför Spaniens kust i november 2002 hade bara några dagar tidigare passerat genom Östersjön. Greenpeace kräver hårdare regler för fartyg och besättningar som trafikerar Östersjön. Att få Östersjön klassad som PSSA är en förutsättning för att införa sådana regler.
 
 

Taggar