Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Regeringens klimatmål – ett stapplande steg i rätt riktning

Pressmeddelande - 29 november, 2001
Regeringens klimatproposition är ett steg i rätt riktning, men samtidigt lämnas fältet öppet för Sverige att urholka sina åtaganden. Positivt är att regeringen äntligen beslutat att ratificera Kyotoprotokollet, att Sverige inte tänker utnyttja sänkor och flexibla mekanismer för att nå målet och att man har förstärkt målet från + 4 till – 4 %. Det är däremot oroväckande att regeringen inte helt utesluter användning av flexibla mekanismer, exempelvis utsläppshandel om det blir svårigheter att nå målet.
– Regeringen ger sig själva ett kryphål som kan undergräva hela förslaget när de 2004 avser att överväga ett mål som innefattar flexibla mekanismer. För att förslaget ska få någon som helst effekt i att motverka klimatförändringar, får Sverige inte utnyttja denna ytterligare reduktion till att sälja kvoter till andra länder, vilka då kan fortsätta att släppa ut koldioxid, säger Claes Book.

Vidare måste regeringen förbinda sig att inte göra import av el från förorenande kolkraft från länder som Danmark och Polen permanent.

Följande tre kriterier måste alltså som minimum uppfyllas för målet om 4 procents reducering ska få ett verkligt innehåll:
1. Ingen utförsäljning av kvoter
2. Ingen permanent import av kolkraft från andra länder
3. Ingen öppning för användande av flexibla mekanismer från 2004

Greenpeace menar att det är mycket positivt att Sverige som en stor skogsnation signalerar till omvärlden att det går att uppnå klimatmålen utan att använda kryphål som sänkor. Förhoppningsvis kan Sveriges agerande bli ett föredöme för andra i-länder.

Mellan 1990 och 1999 så har Sveriges utsläppsökning av koldioxid endast legat kring 0.1 procent, mestadels tack vare att svenska hushåll minskat sina utsläpp. Samtidigt visar Folksam i en dagsaktuell undersökning att 90 börsföretag ökat sina utsläpp med 10 procent.

– Nu är det dags för storföretagen att ta sitt ansvar och minska sina utsläpp. Sverige har sedan 1990 ökat sin BNP med 15 procent, utan att nämnvärt öka sina koldioxidutsläpp. Argumentet att koldioxidminskningarna skulle slå negativt mot den svenska ekonomin håller alltså inte, menar Claes Book.

Taggar