Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Sellafield-transport vänder tillbaka till Sverige -

Greenpeace bordade fartyget igen utanför Göteborg

Pressmeddelande - 6 oktober, 2007
Skagen/Göteborg – Tio Greenpeace-aktivister från Sverige, Danmark, Finland och Tyskland fortsatte idag att protestera mot Sveriges dumping av kärnavfall i Storbritannien. Aktivisternas gummibåtar kom klockan 11.30 ifatt fartyget Atlantic Osprey mellan danska Skagen och Göteborg. Tre av aktivisterna bordade fartyget från sidan och finns nu ombord.

Greenpeaceaktivister bordar fartyget Atlantic Osprey för andra dagen i rad.

Atlantic Ospreys kapten meddelade att fartyget skulle låta de ”svenska myndigheter omhänderta aktivisterna”. Därefter ändrade Atlantic Osprey och styrde mot Sverige.

- Exporten av kärnavfallet strider mot svensk lag. När man nu ändå styr tillbaka mot Sverige borde fartyget går hela vägen tillbaka till avfallsanläggningen i Studsvik och låta lasten stanna där, säger Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor.

Det är det svenska företaget AB SVAFO, sedan 2003 en del i den
börsnoterade Studsvik-koncernen, som bestämt sig för att exportera 4,8 ton använt kärnbränsle till engelska Sellafield för upparbetning. Avfallet innehåller 1,2 kilo sk ”super weapons grade plutonium” – ett av de farligaste ämnena som mänskligheten producerat. Avfallet är bland annat resterna från Sveriges atombombsprogram. Resterna från upparbetningen och det plutonium som utvinns lämnas kvar i England och i utbyte ska SVAFO importera annat utländskt avfall och plutonium.

Resultatet: Sverige dumpar oerhört svårhanterligt restavfall i ett land som inte har någon metod att slutförvara det. Det strider mot svensk lag och dessutom bryter regeringen med en viktig politisk princip som legat fast i 20 år – att Sverige inte ska upparbeta kärnavfall. Det politiska lappkastet sker dessutom utan att den svenska regeringen formellt tagit ställning till exporten av avfallet.

- Regeringen måste återta den politiska kontrollen över handeln med kärnbränsle. Det går inte att bara hänvisa till myndighetsbeslut när våra grannländer protesterar mot den svenska statens agerande, säger Martina Krüger

Genom att vända frågan ryggen underminerar den svenska regeringen också de nordiska ländernas gemensamma arbete för att få Sellafield stängt ochdärmed stoppa utsläppen i havsmiljön. I juni 2007 skrev Norges miljöminister Helen Bjørnøys så här till kollegan Andreas Carlgren:

”En sådan försändelse kommer att underminera trovärdigheten i de gemensamma uppmaningar de nordiska länderna har framfört till Storbritannien när det gäller utsläpp och fara för utsläpp från verksamheten i Sellafield. Sellafieldanläggningens historia omfattar en rad händelser som ger god anledning att ifrågasätta säkerheten vidanläggningen”

Bakgrund och tidigare pressmeddelanden (en bit ned på sidan)

Norges miljöminister har i flera brev vädjat till svenska regeringen att stoppa transporten. Hon har också vädjat till Danmark och Island att sätta ytterligare press på den svenska regeringen. Läs senaste brevet her

En rapport med KIMOs kritik och Atlantic Ospreys brister finns her (Under rubriken Reports)

Brevet från Islands miljöminister på isländska miljöministeriets hemsida

Kontaktuppgifter

Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor, 070 550 29 13 (Skagen)

Jan Isakson, pressekreterare Greenpeace, 070 608 74 83 (Stockholm)

Ämnen
Taggar