Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Illegalt timmer ”tvättas” i Kina - EU:s träimport ökar explosionsartat

Pressmeddelande - 28 mars, 2006
Kina är knutpunkten för den internationella handeln med illegalt avverkat timmer, det visar en ny rapport som Greenpeace presenterar i dag. I Kina hamnar nu hälften av världens tropiska virke. Men Greenpeaces undersökning visar att mycket av det timmer som är olagligt endast mellanlandar i Kina för att sedan exporteras vidare. EU:s import från Kina av till exempel plywood har på tio år ökat med 10 000 procent. För Sveriges del syns en ökning med över 1000 procent bara det senaste året.

Merbau-timmer från Indonesien lagras i Yuzhou Wood Market i Guangdong-provinsen i Kina.

Rapportens slutsats är att olaglig skogsskövling i fattiga länder drivs på av en ökad inhemsk konsumtion i Kina men också av den stora efterfrågan från väst.

EU-kommissionen utreder för tillfället hur en europeisk lagstiftning skulle kunna stänga det olagliga timret ute. Men en sådan möjlighet har den svenska regeringen med Ulrica Messing i spetsen länge motarbetat.

– Vi kan inte längre skilja på Sveriges ansvar och andra EU-länders ansvar när det gäller handeln med olagligt timmer. EU måste ses som en enda marknad. Ska den svarta handeln med illegalt virke kunna stoppas måste alla EU-länder arbeta för en lagstiftning, även Sverige, säger Anders Hellberg, Greenpeace.

I rapporten ”Sharing the blame” beskrivs hur ett antal företag efter kritik från Greenpeace valt att avstå från att köpa in olaglig plywood från Kina. Wolseley (England), PontMeyer (Nederländerna) och Castorama (Frankrike) är några. Men fortfarande finns det inget som hindrar andra företag från att fortsätta importera.

Västvärlden kan omöjligt fortsätta konsumera timmer i den takt den gör nu. I rapporten framgår att om Kina skulle öka sin per capita konsumtion av papper till USA:s nivå skulle det behövas ytterligare 1,6 miljarder kubikmeter virke per år – lika mycket som all den skog som avverkas i hela världen under ett år.

I förra veckan presenterade Greenpeace de mest exakta kartorna över världens skogar som någonsin tagits fram. Kartorna visar att 82 av 148 länder förlorat alla sina intakta skogslandskap och att mindre än 10 procent av världens landareal nu består av stora orörda skogsområden.


Läs rapporten: Sharing the blame – Global consumption and China’s role in ancient forest destruction:
Rapport: Sharing the Blame

Svenska företag som Ikea och Skanska har tidigare krävt att regeringen förbjuder importen av illegalt avverkat timmer:
Rapport: FLEGT: Industry Statement

Läs mer om EU:s inblandning i handeln med illegalt timmer:
Rapport: Lawless - How European Borders

Övrigt:
Se global karta över intakta skogsområden

Ämnen