Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Skyddsvärd skog avverkas och säljs med miljömärkning

- svenska FSC ger dåligt skydd för skogar med höga bevarandevärden

Pressmeddelande - 5 mars, 2009
Svenskt virke med miljömärkningen FSC kan mycket väl komma från en skyddsvärd gammelskog som borde lämnats orörd. Det visar Greenpeace rapport I skuggan av FSC – hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska skogar med höga bevarandevärden, som släpps idag.

På Norrmyrberget utanför Jokkmokk har Greenpeace funnit rödlistade arter i ett område som SCA har avverkat. SCA har brutit mot många FSC-regler vid avverkningen.

  - FSC i Sverige har flera allvarliga problem. Dels bryter certifierade skogsbolag mot det rådande regelverket för svenska FSC, dels finns det brister i hur brott mot regelverket följs upp. Utan kännbara sanktioner mot de skogsbolag som gör fel kommer FSC:s trovärdighet att urholkas, säger rapportens författare Amanda Tas.

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som certifierar skogsbruk och träprodukter, t ex papper och möbler. FSC-märkningen ska garantera att skogsbolagens virke och andra produkter kommer från ett skogsbruk med höga krav på miljöhänsyn.

Rapporten I skuggan av FSC bygger på dokumentation från 30 olika avverkningsanmälda skogsområden i Norrbotten och Jämtland. Tre av skogarna var redan avverkade när de dokumenterades. Inventeringarna visade tydliga brott mot FSC-standarden.

- Flera skogsbolag i Sverige utnyttjar idag FSC för att grönmåla sin verksamhet, säger Amanda Tas. De avverkar gammelskogar, lämnar för små hänsynsytor, eller inga hänsynsytor alls, de avverkar naturvärdesträd, kör över död ved och lämnar stora djupa hjulspår efter avverkningsmaskinerna. Trots det får de fortsätta att vara FSC-certifierade. FSC:s och certifieringsorganisationernas kontroll av skogsbolagens verksamhet är allt för ofta bristfällig.

FSC Sverige måste nu agera kraftfullt för att återupprätta förtroendet för miljöcertifieringen. Rapporten innehåller också en rad rekommendationer från Greenpeace på vad som krävs för att FSC ska nå dit (1).

Fotnoter

(1)Greenpeace uppmanar i rapporten FSC Sverige bland annat att:
• FSC och ASI snabbt tar fram manualer och erbjuder utbildning för planering, granskning och hantering av skogar med höga bevarandevärden för att säkerställa ett konsekvent och korrekt agerande hos skogsbolag och certifierare. Skogar med höga bevarandevärden ska alltid behandlas i enlighet med försiktighetsprincipen.

• FSC och ASI skapar ett system där kännbara sanktioner utdelas till de certifierare som inte lever upp till kraven och säkerställer att kontinuerliga avvikelser och övertramp resulterar i avstängning eller att deras ackreditering dras tillbaka.

• ASI försäkrar att informationen om skogsområden som granskas i certifieringsprocesser och vid uppföljningsrevisioner av certifierarna och ASI är öppen och tillgänglig för alla intressenter för att underlätta för dessa att komma med relevanta synpunkter.

• FSC och ASI ger certifierarna mandat till att införa moratorium, tillfälliga avverkningsstopp, när skogar med höga bevarandevärden riskerar att avverkas efter att en formell anmälan har skickats in.