Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

SNF och Greenpeace om Bråtaskogens nya rapport:Nu måste skogen räddas!

Pressmeddelande - 6 september, 2002
Avverkningen i Bråtaskogen förstörde viktiga naturområden och fortsatt trädfällning går tvärtemot uppsatta miljömål. Det slår Naturhistoriska museet i Göteborg fast i en rapport som presenteras idag. – Nu måste skogen skyddas en gång för alla! säger Svenska Naturskyddsföreningen och Greenpeace i ett gemensamt uttalande.

Naturhistoriska museet i Göteborg presenterar i dag en rapport om Bråtaskogens naturvärden. Rapporten slår fast att det område som avverkades i april var mycket värdefullt och att en stor del av skogen har förstörts. En fortsatt avverkning står i skarp motsatsställning till riksdagens miljömål och utgör ett uppenbart steg i fel riktning. Rapporten initierades av länsstyrelsen efter det att de hårt kritiserade avverkningarna av Bråtaskogen hade avbrutits. Greenpeace och Naturskyddsföreningen kräver nu att länsstyrelsen omedelbart skyddar skogen: – Naturvärdena i Bråtaskogen är ännu en gång fastställda, säger Patrik Eriksson på Greenpeace och Kåre Olsson, vice ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Nu måste länsstyrelsen visa att den menar allvar och skydda skogen en gång för alla! Bråtaskogen uppmärksammades i början av 2002 då Svenska kyrkan sålde sin del av den 200 hektar stora skogen till en privat markägare. Den nye markägaren avverkningsanmälde stora delar av skogen och började fälla träden trots protester från Greenpeace och Naturskyddsföreningen. – Regeringen har givit länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag identifiera och skydda värdefulla tätortsnära områden för naturvård och friluftsliv. Vi hoppas nu att länsstyrelsen tar detta på allvar och skyddar denna värdefulla skog som fortfarande hotas av avverkning, säger Kåre Olsson. – Regeringen måste se till att Sveriges gammelskogar skyddas antingen genom att ersätta skogsägarna eller att genom en grundlagsändring öka skogsägarnas ansvar, avslutar Patrik Eriksson.

Ämnen
Taggar