Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Budgeten: Stiltje i miljöpolitiken – åtgärder matchar inte retorik

Pressmeddelande - 18 september, 2013
Det är stiltje i miljöpolitiken. ”Åtgärderna i regeringens budget kommer inte ens i närheten av retoriken eller behoven av att agera mot klimatförändringarna, utfiskningen av haven eller miljögifterna i vår vardag”, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, efter att ha granskat regeringens budget och miljöutspel.

- Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i regeringsdeklarationen igår att Sverige ska fortsätta driva ett ambitiöst klimatarbete. Men i nästa andetag presenterade han en klimatpolitik som inte räcker på långa vägar, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

- Regeringen poängterar ekonomin och jobben i sin budget, men missar som vanligt att klimatåtgärder är helt avgörande för att vi ska klara av både ekonomin och jobben. Mångmiljardsatsningen på ett femte jobbskatteavdrag kan enligt regeringen leverera 13 000 nya jobb. Men att agera för förnybar energi och energieffektiviseringar i Sverige skulle leverera hela 60 000 nya jobb, säger Annika Jacobson.

Greenpeace har gått igenom regeringens budget på miljö, klimat och energiområdet och kommenterar den nedan.

Klimat och energi:

  • Regeringens nya klimatåtgärder är att införa ett kvotpliktssystem för biodrivmedel och att förlänga förmånsvärdet för vissa miljöbilar. Det är positivt, men mycket mer krävs för att stävja transporternas klimatutsläpp.
  • Förslaget på skatteavdrag på egenproducerad förnybar el är inriktat på villaägare, och samtidigt för komplicerat och halvhjärtat för att ge den nödvändiga energikick som behövs för expansiv solutbyggnad i Sverige.  Förutom att också ge exempelvis bostadsrättsföreningar möjlighet att ta del av stödet bör regeringen istället för avdrag, införa ett system för nettodebitering av el, d.v.s. att man får kvitta den el man producerar mot den man säljer, som exempelvis Danmark och Tyskland har infört med framgång. Greenpeace har i rapporten ”Gröna jobb” visat att nettodebitering skulle kunna ge 10 000 nya jobb till 2020.
  • Regeringens beslut om att förbjuda kommuner att ställa högre krav på energieffektivt byggande av bostäder, som går längre än de nationella byggnormerna, motarbetar klimatarbetet.
  • Det är positivt att regeringen genomför en satsning på biogas på 24 miljoner kr per år under en tioårsperiod. Samtidigt noterar vi att anslaget för energiteknik, som innefattar biogas och solenergi, minskar med 70 miljoner kr jämfört med 2013.

Giftfri miljö:

  • Det är positivt att regeringen vill arbeta för en giftfri vardag. Det är ett mycket omfattande arbete som behöver göras för att fasa ut gifterna, då dessa finns precis överallt i våra hem och de produkter vi använder. Dock är anslaget för detta arbete relativt modest, 20-30 miljoner kronor per år, så frågan är om arbetet verkligen prioriteras av regeringen och om det över huvud taget kommer att få någon fart.

Hav och fiske:

  • Regeringen säger att den gör en ”storsatsning på hållbart fiske” - i genomsnitt 9,5 miljoner kronor per år 2014-2017 - för att utveckla selektiva redskap för att minska bifångster och dumpning av fisk. Greenpeace avslöjade redan i december 2012 att Sverige inte lever upp till EU:s förbud mot dumpning av fisk och skaldjur. Svenska yrkesfiskare dumpar årligen illegalt över 500 ton svenskfångad räka i havet för att öka sin vinst. Eskil Erlandsson ansåg att det är ”oacceptabelt”, men har ändå inte gjort något åt problemet. Så länge regeringen inte tar tag i grundproblematiken att Sverige har en alltför stor fiskeflotta, som fuskar för att öka sin lönsamhet, hjälper en liten satsning på selektiva redskap föga.
  • Förra året minskade regeringen anslaget till havsmiljön med hela 235 miljoner kr, vilket gjorde att den marina miljövården gjorde halt. Nu görs visserligen en återställare med 95 miljoner kronor, men fortfarande saknas både medel och en plan för att nå målet om att skydda 10 procent av de marina miljöerna senast 2020. Det är en stor brist.

Kontakt:

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige: 070 542 08 90, Twitter: @chef_Greenpeace
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86