Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Stora Enso gör halt i den finska urskogen

- stoppar virkesköp i väntan på inventering

Pressmeddelande - 23 mars, 2007
Stora Enso beslöt idag på förmiddagen att sluta köpa virke från urskogar och gammelskogar i norra Finland. Företaget lovar också att inte återuppta köpen av gammelskog förrän en inventering av skogarnas naturvärden har genomförts.

Polisen avlägsnar demonstranter från Stora Ensos aula vid huvudkontoret i Helsingfors. Greenpeace protesterar mot bolagets upphandling av virke från lappländska urskogar. Aktivisterna fäste en banderoll vid byggnadens fasad tidigt på måndagen.

Greenpeace välkomnar beslutet, som är ett steg i rätt riktning. Greenpeace har krävt att avverkningarna i dessa områden ska stoppas ända sedan de återupptogs i december förra året, senast vid en aktion igår mot Stora Ensos och Botnias pappersbruk i Kemi i norra Finland.

Det är däremot helt oacceptabelt att Stora Enso nöjer sig med att Forststyrelsen (Metsähallitus) ska hålla i de inventeringar som företaget nu vill ska göras av de omtvistade områdena. Forststyrelsen är statens egen skogsförvaltare och det är de som utfört avverkningarna i dessa extremt skyddsvärda områden. Forststyrelsen har också ett vinstintresse i att avverkningarna ska fortsätta och har tidigare konsekvent nonchalerat både den allmänna opinionen, miljöorganisationer och de biologer som kritiserat avverkningen av skogar med höga naturvärden. Greenpeace anser att Forststyrelsen inte kan göra en opartisk bedömning av områdena.

Greenpeace har tillsammans med Finlands naturskyddsförbund och miljöorganisationen Luontoliitto drivit en gemensam kampanj för att skydda gammelskogarna i de lappländska ödemarkerna. Flera renbeteslag har också krävt att skogarna skyddas. 249 forskare vädjade tidigare i vintras om ett utökat skydd av de lappländska gammelskogarna i ett gemensamt upprop som adresserades till Finlands jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

- Stora Enso är den största uppköparen av virke i området. Bolagets utspel i dag är därför välkommet eftersom det främjar skogsskyddet i området. Det är viktigt att de inventeringar som nu görs i Skogslappland utförs av oberoende expertis. Vi vill inte heller se någon skrivbordsutredning, utan vi förväntar oss riktiga inventeringar på fältet sommartid. Utredningens slutresultat måste bli föremål för en öppen granskning där såväl miljöorganisationerna som skogsbolagen får utvärdera inventeringen. Vi måste få ett stopp på avverkningarna och skogskonflikten i området, säger skogsansvarige Matti Liimatainen på Greenpeace.

Ett permanent skydd av dessa gammelskogar skulle ha en mycket liten inverkan på den regionala virkesförsörjningen. Enligt Forststyrelsens egna kalkyler skulle de omtvistade gammelskogarna i Skogslappland förse skogsindustrin med endast 1,8 procent av det virke som skogsbolagen upphandlar från Lappland per år.

Metsä Botnia fortsätter köpa skövlad finsk urskog

Ytterligare information på nätet

Stora Ensos köp av gammelskog finns väl dokumenterade

Pressmeddelande från Stora Enso

Kontaktuppgifter

För mer information:
Matti Liimatainen, skogskampanjansvarig, Greenpeace, +358 400 346 329
Matti Ikonen, skogsexpert, Greenpeace, +358 400 2577 55
Mikael Sjövall, informatör, Greenpeace, +358 50 3696 202

Fotnoter

Ytterligare information på nätet (på finska och engelska):
http://www.forestinfo.fi/forestlapland/
Stora Ensos köp av gammelskog är väl dokumenterade:
http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/bildbevis-paa-stora-ensos-koep-a
Stora Enso's Forest Lapland wood deliveries discontinued until ecological conditions analysed. Pressmeddelande:
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-8276-17264-en,00.html

Ämnen